اخبار ما

زمان بندی ترید برای سپتامبر

 – 2021/09/02

مشتریان عزیز

لطفاً مطلع باشید که به برنامه معاملات تغییراتی خواهد داش.
تمام تغییرات در زمان های معاملاتی زیر ارائه شده است:
دوشنبه ، 06 سپتامبر 2021
US Shares, CC.f, KC.f, CT.f, SB.f - بسته شده
LSU.f - زودترین زمان بستن 19:00
Metals, Indices (JP225, US100, US30, US500), Futures (NGAS.f, COPPER.f, DJ30.f, DX.f, US500.f, USTEC.f, TY.f) & WTI - زودترین زمان بستن 20:00
BRENT - زودترین زمان بستن 20:30
DE30, UK100, DE30.f - زودترین زمان بستن 23:00
چهارشنبه ، 22 سپتامبر 2021
HK50, CHINAH.f, HK50.f - بسته شده
همه زمان ها به وقت سرور است (GMT+3).
ساعات بازار فارکس و جلسات معاملات اینجا ذکر شده است.
لطفاً هنگام معامله این اطلاعات را در نظر.
بگیری ما برای شما آرزوی معاملات سودآور را داری.
با احترام
تیم JustMarkets