اخبار ما

زمان بندی ترید 2021/08/30 و 2021/08/31

 – 2021/08/26

مشتریان عزیز

لطفاً مطلع باشید که به برنامه معاملات تغییراتی خواهد داش.
تمام تغییرات در زمان های معاملاتی زیر ارائه شده است:
دوشنبه ، 30 مرداد 2021
UK100, LCC.f, LRC.f, LSU.f, FLG.f - بسته شده
CC.f, KC.f, SB.f - آخرین زمان باز بودن 14:30
سهشنبه ، 31 مرداد 2021
UK100 - آخرین زمان باز بودن 03:00
همه زمان ها به وقت سرور است (GMT+3).
ساعات بازار فارکس و جلسات معاملات اینجا ذکر شده است.
لطفاً هنگام معامله این اطلاعات را در نظر.
بگیری ما برای شما آرزوی معاملات سودآور را داری.ر.
با احترام
تیم JustMarkets