Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

اخبار ما

برنامه تعميرات و نگهداری سرور MT4 Demo در 3 جولای

 – 2021/07/01

مشتريان عزيز،

به اطلاع شما می رسانیم که در تاریخ 3 ژوئیه بین ساعت 12:00 تا 14:00 (GMT + 3) تیم فنی ما تعمیر و نگهداری برنامه ریزی شده را بر روی سرور MT4 Demo انجام می دهند. سرور MT4 Demo ممکن است به طور موقت در آن مدت در دسترس نباشد.

با احترام،
تیم JustMarkets