Tin tức của chúng tôi

Hãy chú ý đến thông tin cập nhật sau đây liên quan đến các tùy chọn giao dịch của bạn với JustMarkets. Mức phí swap qua đêm của sản phẩm giao dịch XNGUSD đã thay đổi và những thay đổi này được áp dụng cho tất cả các loại tài khoản.
Đọc thêm