FAQ

Bắt đầu

 • Bước 1: Quy trình đăng ký Back Office cá nhân của bạn khá dễ dàng. Chỉ cần nhấn nút "Đăng Ký" trên trang chủ hoặc theo dõi đường dẫn này để đăng ký trở thành trader hoặc đường dẫn này để đăng ký trở thành đối tác.

  Open Back Office Step 1
  Bước 2: Tài khoản của Trader và Đối Tác đều cần thông tin của bạn, nội dung giống nhau khi bạn nhập vào trang Đăng Ký:
  • Quốc gia cư trú;
  • Địa chỉ email đang hoạt động;
  • Truy cập mật khẩu.

  Một mật khẩu phải có 6 đến 15 ký tự, bao gồm chữ cái Latin viết thường và viết in hoa (A-Z, a-z) và chữ số (0-9). Lưu ý không dùng ký tự như !"#$%& và khoảng trắng.

  Ví dụ, mật khẩu mẫu: yS22Fr45

  Sau khi hoàn thành, nhấn "Đăng Ký" đối với tài khoản Trader,

  Trader Registration

  hoặc "Trở Thành Đối Tác" nếu mở tài khoản Đối Tác.

  IB Registration

  Bạn có thể vừa là Trader, vừa là Đối Tác cùng lúc, và lúc nào bạn cũng có thể mở Tài khoản Đối tác tại Back Office bất kỳ lúc nào và ngược lại (đối với tài khoản Trader).

  Bước 3: Chúc mừng! Bạn đã mở Back Office của mình thành công, và Tài Khoản Giao Dịch đã tự động mở cho bạn.

  Open Back Office Step 5

  Lưu ý rằng chúng tôi đã gửi thông tin đăng nhập Tài Khoản Giao Dịch vào địa chỉ email của bạn.

 • Khi bạn đã mở tài khoản giao dịch, bạn cũng có thể dễ dàng tham gia chương trình đối tác IB. Tất cả những gì bạn cần thực hiện là đăng nhập vào Back Office và ấn nút "Trở thành Đối tác IB" trong mục Quan hệ đối tác. Vậy là xong, giờ đây bạn đã tham gia chương trình đối tác của JustMarkets. Vui lòng lưu ý rằng bạn chỉ có thể mở một tài khoản IB. Để tìm hiểu thêm về IB, vui lòng truy cập đường dẫn này.

  Open Partner Account

  Trong trang Back Office của bạn, ở mục góc bên trái "Quan hệ đối tác", bạn sẽ tìm thấy tất cả các thông tin bạn cần (bao gồm đường dẫn giới thiệu đối tác và bảng biểu/băng-rôn) để thu hút khách hàng và tạo ra thu nhập. Hơn nữa, bạn có thể tùy chỉnh các bảng/băng-rôn theo cách bạn muốn để thu hút khách hàng mới.

 • Bạn có thể ký quỹ vào tài khoản qua thẻ ghi nợ/ghi có, các hệ thống thanh toán điện tử hoặc đại lý thanh toán. Danh sách đầy đủ các phương pháp thanh toán, điều kiện và mức phí có tại đây.

  Để ký quỹ, mở trang Back Office → mục Hoạt động tài khoản (Account Operations) → Ký quỹ (Deposit) hoặc chỉ cần truy cập đường dẫn này. Sau đó thực hiện theo các bước yêu cầu.

  Deposit my Account

Back Office

 • Toàn bộ tất cả các tài khoản trong công ty cho dù giao dịch hay thực hành được vận hành theo cùng một nguyên tắc. Bạn nhận được báo giá như nhau cho các công cụ tài chính, theo dõi tình hình thị trường theo chế độ thời gian thực. Nhưng chúng vẫn có điểm khác bởi thực tế là bạn không nạp tiền ký quỹ, bạn giao dịch bằng tiền "ảo", và tiền này không thể được rút, vì vậy sẽ khác nhau ở khía cạnh tâm lý khi hoạt động. Khi giao dịch trên tài khoản thực hành, bạn có thể kiểm tra chiến lược của mình mà không phải mạo hiểm tiền bạc. Bạn có thể mở tài khoản thực hành tại trang này. Để mở tài khoản giao dịch, bạn cần đăng ký Back Office và mở tài khoản giao dịch tại đó.

 • Để mở một tài khoản mới, vui lòng đăng nhập vào Back Office của bạn:
  • Mở thẻ "Tài Khoản Của Tôi";
  • Nhấn nút "Mở Tài Khoản Mới"
  • Bạn có thể mở tài khoản demo bằng cách nhấn vào "Thử Demo" hoặc mở tài khoản live bằng cách nhấn nút "Mở Tài Khoản Thực".
  Bạn có thể mở tài khoản giao dịch trong khu vực cá nhân của mình với số lượng không giới hạn.
 • Để thay đổi đòn bẩy của tài khoản, vui lòng thực hiện các thao tác sau:
  • Đăng nhập vào Back Office;
  • Trên thanh danh mục bên trái chọn "Các tài khoản của tôi" và chọn "Hoạt Động" đối diện với tài khoản mà bạn muốn thay đổi đòn bẩy;
  • Chọn "Thay đổi đòn bẩy" trong danh sách thả xuống;
  • Trên trang xuất hiện hãy chọn mức đòn bẩy mong muốn ở dòng "Đòn bẩy mới" và ấn "Thay Đổi".

  Lưu ý! Trước khi thay đổi đòn bẩy, đảm bảo rằng tài khoản không có lệnh mở hoặc trong trường hợp bạn có lệnh mở, hãy đảm bảo rằng bạn có đủ tiền để hỗ trợ các yêu cầu ký quỹ.

  Thay đổi đòn bẩy gây ra những thay đổi trong yêu cầu ký quỹ cho các lệnh mở và trong trường hợp không đủ vốn tức thời có thể gây ngưng giao dịch. Yêu cầu về tiền đặt lệnh ký quỹ và các quy tắc đòn bẩy.
 • Back Office
  Để thay đổi mật khẩu của Back Office, vui lòng thực hiện các thao tác sau:
  • Đăng nhập vào Back Office của bạn;
  • Trong hộp trình đơn bên trái, chọn "Password Changing" ("Thay đổi mật khẩu");
  • Trong biểu mẫu đã xuất hiện trong trường "Password type" ("Loại mật khẩu"), chọn "Back Office password" ("Mật khẩu Back Office");
  • Điền vào các trường "Current password" ("Mật khẩu hiện tại"), "New password" ("Mật khẩu mới") và "Confirm new password" ("Xác nhận mật khẩu mới"). Nhấp vào "Confirm" ("Xác nhận");
  • Nhấp vào nút "Get A Code" ("Nhận mã code"). Mã code bạn cần nhập sẽ được gửi đến email hoặc số điện thoại của bạn tùy thuộc vào cài đặt bạn đã chọn;
  • Nhập mã và nhấp vào nút "Change" ("Thay đổi").
  Tài khoản giao dịch
  Để khôi phục mật khẩu của nhà giao dịch hoặc mật khẩu của nhà đầu tư, vui lòng thực hiện các thao tác sau:
  • Đăng nhập vào Back Office của bạn;
  • Trong hộp trình đơn bên trái, chọn "Password Changing" ("Thay đổi mật khẩu");
  • Trong biểu mẫu xuất hiện trong trường "Password type" ("Loại mật khẩu") chọn "MT4/MT5 account main password" ("Mật khẩu chính của tài khoản MT4/MT5") hoặc "MT4/MT5 account investor’s password" ("mật khẩu của nhà đầu tư tài khoản MT4/MT5");
  • Chọn số tài khoản mà bạn muốn thay đổi mật khẩu trong trường"Account" ("Tài khoản");
  • Điền vào các trường "New password" ("Mật khẩu mới") và "Confirm new password" ("Xác nhận mật khẩu mới"). Nhấp vào "Confirm" ("Xác nhận");
  • Nhấp vào nút "Get A Code" ("Nhận mã code"). Mã code bạn cần nhập sẽ được gửi đến email hoặc số điện thoại của bạn tùy thuộc vào cài đặt bạn đã chọn;
  • Nhập mã và nhấp vào nút "Change" ("Thay đổi").
  • Việc thay đổi mật khẩu được thực hiện tự động.
 • Không, việc tạo nhiều Back Offices là vi phạm trực tiếp Thỏa thuận khách hàng. Bạn chỉ được mở một Back Office, sử dụng một địa chỉ email. Lưu ý rằng bạn có thể mở không giới hạn các tài khoản giao dịch trong Back Office này.
 • Xác minh – là quá trình xác nhận danh tính và nơi cư trú, của người kích hoạt Back Office để thực hiện giao dịch. Quy trình xác minh là yêu cầu chung của Chính sách AML, được nhiều tổ chức tài chính tuân thủ, bao gồm cả JustMarkets. Bên cạnh đó, quy trình này là điều kiện cần thiết để bắt đầu sử dụng đầy đủ các dịch vụ của công ty JustMarkets.
 • Để thay đổi thông tin về nơi cư trú, vui lòng thực hiện các thao tác sau:
  • Đăng nhập vào Back Office;
  • Trong hộp "Profile" ("Hồ sơ") ở trình đơn bên trái chọn "Personal data" ("Dữ liệu cá nhân");
  • Nhấp vào "Change" ("Thay đổi") bên dưới Nơi cư trú;
  • Điền vào mẫu xuất hiện.
  Khi thay đổi dữ liệu cá nhân, bạn phải cung cấp tài liệu Xác nhận. Sau khi hoàn thành thủ tục được mô tả, nhân viên của Bộ phận An ninh sẽ kiểm tra tài liệu và thay đổi dữ liệu trong trường hợp mọi thứ đều chính xác. Sau khi các thay đổi đã được thực hiện, bạn sẽ nhận được một thông báo được gửi đến email của bạn. Nếu nhân viên không thể hoàn thành thủ tục thay đổi dữ liệu cá nhân, bạn sẽ nhận được tin nhắn kèm với nhận xét.

Ký quỹ và Rút Tiền

 • JustMarkets cung cấp đa dạng các cách để ký quỹ. Bạn có thể ký quỹ vào tài khoản qua ví điện tử, các phương thức thanh toán địa phương, Thẻ Ngân Hàng, v.v. Để tìm hiểu thêm về các phương pháp thanh toán được chấp nhận, vui lòng truy cập trang Ký quỹ và Rút tiền.
 • Không. Việc ký quỹ và rút tiền sử dụng tài khoản của bên thứ ba bị cấm vì công ty tuân thủ theo Chính sách AML.
 • Lựa chọn này có nghĩa khi bạn ký quỹ lần sau, bạn sẽ không cần phải nhập lại các thông tin này, và việc ký quỹ sẽ chỉ cần một nhấp chuột. Vui lòng lưu ý rằng không phải mọi phương pháp thanh toán đều có lựa chọn này. Dự liệu thẻ tín dụng của bạn sẽ được lưu như một mã bảo mật bởi nhà cung cấp chứng nhận thanh toán PCI DSS, giúp hỗ trợ đảm bảo tiêu chuẩn bảo mật cho các lưu trữ an toàn.
 • Tất cả lệnh ký quỹ đề được thực hiện tức thì. Trong trường hợp số tiền chưa được ký quỹ vì lý do kỹ thuật, vui lòng liên hệ hỗ trợ và báo cáo vấn đề của bạn. Bạn cần có xác nhận thanh toán thể hiện tài khoản gốc của bạn đã bị trừ, nhưng tiền lại chưa tới tài khoản giao dịch. Cần có ảnh chụp màn hình giao dịch hoặc bất kỳ biên lai nào có thể sử dụng làm bằng chứng.
 • ARN (Acquirer Reference Number) là một số giao dịch cụ thể được cấp cho giao dịch của bạn và bạn dùng số ARN này để theo dõi tình trạng giao dịch với ngân hàng. Sô này là duy nhất cho mỗi giao dịch và là bằng chứng quốc tế của giao dịch thành công.

  ARN được sử dụng để theo dõi biến động của giao dịch từ lúc lệnh phát ra từ ngân hàng thương nhân (ngân hàng thông báo) và tới khi ghi có tới ngân hàng của chủ thẻ (ngân hàng phát hành). Mã ARN giúp ngân hàng xử lý giao dịch và xác nhận tiến độ giao dịch.

  Bên xử lý thẻ sẽ cung cấp cho bạn mã ARN trong trường hợp việc rút tiền không được ghi có vào thẻ của bạn trong vòng 14 ngày làm việc. Nếu trường hợp này xảy ra, hãy gửi thư về [email protected] hoặc [email protected] kèm yêu cầu gửi bạn ARN.

  Sau khi nhận được mã ARN thì làm gì?

  In email có mã ARN mà bạn nhận được, trực tiếp đi tới ngân hàng của bạn và yêu cầu nhân viên giúp bạn liên lạc với bộ phận khiếu nại hoặc hoàn tiền. Hãy giải thích việc bạn đã nhận được ARN và đang đợi biên lai khoản tiền về thẻ. Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị bạn không nên liên hệ với bộ phận hỗ trợ dịch vụ trực tuyến hoặc giao dịch viên ngân hàng, vì họ không được đào tạo để xử lý những yêu cầu này và sẽ không thể giúp bạn. Những yêu cầu này cần xử lý trực tiếp nên đừng cố gửi email hoặc liên hệ trực tuyến với ngân hàng.

  Nếu ngân hàng đột ngột không thể tìm thấy giao dịch ứng với mã ARN được cấp, hãy yêu cầu ngân hàng xác nhận việc đã kiểm tra, và kết quả kiểm tra là không tìm thấy giao dịch. Sau đó hãy liên hệ với chúng tôi kèm với các tài liệu, và chúng tôi sẽ thực hiện việc kiểm tra tương tự từ phía ngân hàng chúng tôi.

Giao dịch

 • JustMarkets cung cấp các điều kiện giao dịch tốt nhất cho khách hàng, mang tới cho họ các công cụ giao dịch cần thiết, các chiến lược giao dịch, mức spread thấp, đòn bẩy linh hoạt. Hiện tại, bạn có thể mở nhiều loại tài khoản với các điều kiện giao dịch khác nhau. Giúp khách hàng lựa chọn điều kiện giao dịch phù hợp nhất.

  Trên MetaTrader 4, khách hàng có thể chọn tài khoản Standard Cent, Standard, Pro hoặc Raw Spread để giao dịch. Trên MetaTrader 5 – khách hàng có thể chọn Standard, Pro và Raw Spread. Nền tảng MT5 cung cấp cải thiện đáng kể trong việc sao chép giao dịch, giao dịch di động và các tính năng cải tiến khác.

 • JustMarkets cung cấp cho khách hàng nền tảng phổ biến nhất – MetaTrader 4 và MetaTrader 5.
 • Trong khi cài đặt nền tảng giao dịch MetaTrader, danh sách giới hạn các công cụ tài chính được hiển thị mặc định trong "Market watch". Trong trường hợp bạn muốn thêm biểu tượng hoặc ẩn biểu tượng được hiển thị, nhấp chuột phải vào "Market watch" và chọn "Symbols" ("Biểu tượng") trong trình đơn xuất hiện. Sau đó mở rộng nhóm cần thiết, chọn biểu tượng và nhấp vào nút "Show"/"Hide" ("Hiển thị"/"Ẩn").

  Bên cạnh đó, nền tảng giao dịch cũng cho phép:
  • Ẩn tất cả các biểu tượng. Để thực hiện điều này:
   Trình đơn "Market watch" > Nhấp vào "Hide all" ("Ẩn tất cả")
  • Hiển thị tất cả các biểu tượng sẵn có. Để thực hiện điều này:
   Trình đơn "Market watch" > Nhấp vào "Show all" ("Hiển thị tất cả").
  • Lưu các danh sách khác nhau của các biểu tượng và chuyển đổi giữa chúng một cách nhanh chóng. Để thực hiện điều này:
   Trình đơn "Market watch" > Nhấp vào "Sets".
 • Chọn trong nền tảng giao dịch MetaTrader 4/5 "Lịch sử tài khoản" từ "Terminal" ("Thiết bị đầu cuối"). Nhấp vào nút bên phải trên bất kỳ không gian nào của tab và chọn "All History" ("Tất cả lịch sử") hoặc "Custom Period" ("Khoảng thời gian tùy chỉnh").
 • Hoạt động giao dịch có thể bị tắt do không đạt đủ yêu cầu về ký quỹ tối thiểu. Ký quỹ tối thiểu đối với tài khoản Standard Cent và Standard là 1 USD, đối với tài khoản Pro và Raw Spread là 100 USD để có thể bắt đầu giao dịch. Nếu không có đủ tiền, vui lòng ký quỹ thêm nếu bạn muốn giao dịch bằng tài khoản bạn có hoặc mở một loại tài khoản mới và thực hiện chuyển khoản nội bộ để đáp ứng yêu cầu ký quỹ tối thiểu.

  Để mở một tài khoản mới hãy đăng nhập vào Back Office và theo đường dẫn này.

  Để thực hiện chuyển khoản nội bộ vui lòng tham khảo đường dẫn này.

  Trong trường hợp các giải pháp trên không giải quyết được vấn đề, vui lòng liên hệ Đội ngũ Hỗ trợ.

 • Chúng tôi áp dụng mức spread thả nổi thấp cho tất cả các loại tài khoản và spread từ 0,0 pip đối với tài khoản Raw Spread. Để tìm hiểu mức spread cụ thể, vui lòng truy cập Các quy định hợp đồng (Contract Specification).
 • Đòn bẩy là một công cụ cho phép giao dịch với số tiền lớn hơn, chỉ có một phần khoản tiền được sử dụng. Ví dụ, với đòn bẩy tỷ lệ 1:100, bạn có thể thực hiện giao dịch khối lượng 100.000 USD, trong khi chỉ có 1.000 USD trong quỹ của bạn. Yêu cầu về tiền đặt lệnh ký quỹ và các quy tắc đòn bẩy.
 • Swap là mức phí để thực hiện việc đóng lệnh và nửa đêm của ngày giao dịch và mở lại lệnh vào ngày hôm sau tại mức giá đóng. Với tài khoản miễn phí swap (Swap-free), nhà giao dịch có thể mở vị thế bao lâu tùy ý, mà không bị tính thêm phí swap vào tài khoản. Trong trường hợp này, kết quả giao dịch sẽ chỉ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi tỷ giá trong giai đoạn nhất định.

  Bạn có thể tìm thấy Swap trong các nền tảng giao dịch. Để biết mức swap, hãy ấn chuột phải vào Market Watch (Theo dõi thị trường) và chọn "Symbols" (biểu tượng) ở thanh mục lục. Sau đó chọn loại công cụ giao dịch và nhấn nút "Properties" (Đặc tính). Trong cửa sổ hiện lên bạn sẽ tìm thấy mức swap cho vị thế bán và vị thế mua.

  Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi chỉ mặc định cung cấp tài khoản miễn phí swap cho khách hàng tới từ các quốc gia Hồi Giáo.

Chương trình Đối tác

 • Bạn có thể tham gia chương trình Môi giới giới thiệu (Introducing Broker – IB) của JustMarkets và nhận doanh thu từ hoạt động giao dịch của các khách hàng mà bạn thu hút được. Là một đối tác của JustMarkets, bạn có thể thực hiện khuyến mãi và thu hút khách hàng mới tới JustMarkets. Khi khách hàng của bạn thực hiện giao dịch, bạn sẽ nhận được thưởng đối tác. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các điều kiện và quyền lợi của chương trình Môi giới Giới thiệu tại đây.
 • Đường dẫn đối tác là đường dẫn đặc biệt có chứa mã giới thiệu của đối tác IB. Khi khách hàng truy cập đường dẫn và đăng ký với JustMarkets, họ sẽ tự động được kết nối với tài khoản IB của bạn. Bạn có thể tìm thấy Đường dẫn Đối tác tại mục Nội dung Khuyến mại (Promo Material) ở Back Office. Bạn có thể chọn đường dẫn đối tác để quảng bá từ danh sách trỏ xuống. Bạn có thể chia sẻ đường dẫn đối tác lên mạng xã hội, tin nhắn, diễn đàn, trang web hoặc bất kỳ nơi đâu để thu hút khách hàng.
 • Quy trình trở thành IB trên Just Forex rất đơn giản. Tất cả những gì bạn cần làm là đăng ký chương trình đối tác IB – tại đây. Sau đó bạn sẽ tìm thấy tất cả các nội dung cần thiết để khuyến mại ở trang Back Office của bạn. Một khi nhà giao dịch ấn vào nội dung quảng bá của bạn và đăng ký với môi giới của JustMarkets, họ sẽ được tự động nối với tài khoản IB của bạn và bạn sẽ bắt đầu nhận được doanh thu từ mỗi giao dịch của họ.
 • Hoa hồng IB được ghi có theo mỗi giờ và có thể rút về bất kỳ lúc nào. Không có giới hạn nào cho số tiền bạn có thể rút.
 • Ngoài phần hoa hồng đối tác cạnh tranh và các công cụ cấp cao để thu hút khách hàng, bạn còn được hưởng lợi từ chương trình xúc tiến IB. Là một đối tác tích cực, phát sinh khối lượng và nhận các phần thưởng thêm.
 • Chương trình đa cấp độ (multi-level) nghĩa là bạn có thể nhận thêm lợi nhuận đối tác khi bạn thu hút được đối tác IB tới JustMarkets. Đây là quyền lợi bổ sung dành cho đối tác như bạn vì bạn có thể xây dựng mạng lưới của riêng mình và nhận lợi nhuận cao từ việc này.
 • Chiết khấu là một phần của doanh thu đối tác chia sẻ với các khách hàng. Quy trình thanh toán hoàn toàn tự động và đối tác có thể tự đặt mức chiết khấu. Đây là một cách tốt để giúp khách hàng thêm hứng thú và thu hút thêm nhiều nhà giao dịch tích cực. Nếu bạn muốn làm việc theo mô hình chiết khấu, vui lòng gửi yêu cầu về [email protected].
Không tìm thấy giải đáp cho thắc mắc của bạn? – Liên hệ Hỗ trợ