Liên hệ với chúng tôi

Bộ phận Hỗ trợ
Các câu hỏi chung về giao dịch, chương trình đối tác và các dịch vụ khác của công ty
Hỗ trợ tiếng Anh:
24/7
Hỗ trợ Indonesia:
24/7
Hỗ trợ Malaysia:
24/7
Hỗ trợ tiếng Tây Ban Nha:
Hỗ trợ tiếng Bồ Đào Nha:
Số điện thoại (Có thể có phí của nhà cung cấp):
Hỗ trợ tiếng Anh:
+248 4632027
Phòng phát triển kinh doanh
Thắc mắc liên quan đến Đại diện Khu vực, White Label, Nhà liên kết và Nhà môi giới Giới thiệu
24/7
Bộ phận Tài chính
Các tham vấn liên quan đến các khoản thanh toán và việc xử lý yêu cầu
24/7
Bộ phận Tuân thủ
Giải quyết các khiếu nại và vấn đề tranh cãi liên quan đến hoạt động giao dịch
9:00 – 18:00 (GMT+2) Thứ Hai – Thứ Sáu