Yêu cầu về tiền đặt lệnh ký quỹ và các quy tắc đòn bẩy

Công ty JustMarkets cho phép khách hàng sử dụng đòn bẩy có độ lớn trong phạm vi từ 1:1 đến 1:3000 khi giao dịch trên thị trường Forex. Cơ hội này mang lại cho khách hàng của chúng tôi một lợi thế – họ có thể áp dụng đa dạng các chiến lược giao dịch khác nhau bất kể độ lớn nhỏ của số tiền ký quỹ.

Cần lưu ý rằng loại tài khoản giao dịch mà bạn chọn cũng như số tiền quỹ có trong đó sẽ ảnh hưởng tới độ lớn của đòn bẩy.

Đòn bẩy tối đa

Vốn, USD Đòn bẩy ngoại hối tối đa
0 – 999 1:3000
1.000 – 4.999 1:2000
5.000 – 29.999 1:1000
30,000 or more 1:500

Các nhà giao dịch kính mến, công ty JustMarkets luôn cố gắng giảm thiểu rủi ro và bảo vệ khách hàng khỏi những tổn thất có thể xảy ra trong trường hợp tình hình thị trường không thể lường trước được trong các sự kiện kinh tế quan trọng, vào dịp cuối tuần hay các kỳ nghỉ lễ. Do đó, theo Thỏa thuận Khách hàng, các yêu cầu về tiền đặt lệnh ký quỹ có thể được thay đổi như sau:

Vào các dịp cuối tuần và nghỉ lễ. Đối với các thế được mở trong khoảng 22:00 (GMT+2) thứ Sáu và 02:00 (GMT+2) Thứ Hai, đòn bẩy sẽ được thay đổi thành 1:200 trong khoảng thời gian cụ thể này và các yêu cầu về tiền đặt lệnh ký quỹ sẽ được tính toán có tính đến những thay đổi này. Tiền đặt lệnh ký quỹ cho các thế này sẽ được tính lại trong vòng hai giờ sau khi mở phiên giao dịch, tức là vào 02:00 (GMT+2) Thứ Hai, căn cứ trên số tiền có trong tài khoản của khách hàng và đòn bẩy đã chọn trước đó. Quy tắc này cũng áp dụng cho các kỳ nghỉ lễ và khách hàng của JustMarkets lúc nào cũng có thể tìm đọc trong phần "Tin tức của chúng tôi" trên trang web này.

Ví dụ về cách thức áp dụng trong thực tế tại đây.