Ký quỹ và rút tiền

Tùy chọn ký quỹ Tiền tệ khả dụng Số tiền mỗi giao dịch Phí Thời gian xử lý Ký quỹ
Tối thiểu Tối đa JustMarkets Nhà cung cấp thanh toán Ngay
Ngân Hàng địa phương
Vietnamese Ngân Hàng địa phươngs VND 1 USD 12.500 USD 0% Ngay lập tức Ngay lập tức Ký quỹ
Momo Mobile Money VND 5 USD 750 USD 0% Ngay lập tức Ngay lập tức Ký quỹ
Thẻ, Ngân Hàng toàn cầu
Mastercard EUR, USD 5 USD 10.000 USD 0% Ngay lập tức Ngay lập tức Ký quỹ
Visa EUR, USD 5 USD 10.000 USD 0% Ngay lập tức Ngay lập tức Ký quỹ
Ví toàn cầu
Skrill EUR, USD 5 USD 0% Ngay lập tức Ngay lập tức Ký quỹ
Neteller EUR, USD, GBP, ZAR, CNY, MYR, JPY, AED, AUD, BRL, CAD, CHF, COP, INR, KRW, MXN, NGN, RUB, SGD, TWD 5 USD 0% Ngay lập tức Ngay lập tức Ký quỹ
Perfect Money EUR, USD 5 USD 0% Ngay lập tức Ngay lập tức Ký quỹ
Sticpay EUR, USD, JPY, KRW, CNY, PHP, AED, AUD, CAD, CHF, CLP, GBP, HKD, IDR, INR, MXN, MYR, NZD, RUB, SGD, THB, VND 5 USD 0% Ngay lập tức Ngay lập tức Ký quỹ
Airtm USD 5 USD 2.500 USD 0% Ngay lập tức Ngay lập tức Ký quỹ
Tiền điện tử
Bitcoin BTC 7 USD 0% Ngay lập tức 1–3 giờ Ký quỹ
Bitcoin Cash BCH 5 USD 0% Ngay lập tức 1–3 giờ Ký quỹ
Ethereum ETH 7 USD 0% Ngay lập tức 1–3 giờ Ký quỹ
USD Coin USDC 11 USD 0% Ngay lập tức 1–3 giờ Ký quỹ
Tether USDT 11 USD 0% Ngay lập tức 1–3 giờ Ký quỹ
BUSD BUSD 11 USD 0% Ngay lập tức 1–3 giờ Ký quỹ
Binance Coin BNB 5 USD 0% Ngay lập tức 1–3 giờ Ký quỹ
Dogecoin DOGE 5 USD 0% Ngay lập tức 1–3 giờ Ký quỹ
Litecoin LTC 5 USD 0% Ngay lập tức 1–3 giờ Ký quỹ
XRP XRP 7 USD 0% Ngay lập tức 1–3 giờ Ký quỹ
Tùy chọn rút tiền Tiền tệ khả dụng Số tiền mỗi giao dịch Phí Thời gian xử lý Rút tiền
Tối thiểu Tối đa JustMarkets Nhà cung cấp thanh toán Ngay
Ngân Hàng địa phương
Vietnamese Ngân Hàng địa phươngs VND 300.000 VND 300.000.000 VND 0% 1–2 giờ1 1–2 giờ1 Rút tiền
Thẻ, Ngân Hàng toàn cầu
Mastercard EUR
USD
5 EUR
5 USD
5.000 EUR
5.000 USD
0% 1–2 giờ1 4-7 ngày làm việc của ngân hàng Rút tiền
Visa EUR
USD
5 EUR
5 USD
5.000 EUR
5.000 USD
0% 1–2 giờ1 4-7 ngày làm việc của ngân hàng Rút tiền
Ví toàn cầu
Skrill EUR
USD
1 EUR
1 USD
0% 1–2 giờ1 Ngay lập tức Rút tiền
Neteller EUR, USD, GBP, ZAR, CNY, MYR, JPY, AED, AUD, BRL, CAD, CHF, COP, INR, KRW, MXN, NGN, RUB, SGD, TWD 1 EUR
1 USD
8.500 EUR
10.000 USD
0% 1–2 giờ1 Ngay lập tức Rút tiền
Perfect Money EUR
USD
1 EUR
1 USD
0% 1–2 giờ1 Ngay lập tức Rút tiền
Sticpay EUR, USD, JPY, KRW, CNY, PHP, AED, AUD, CAD, CHF, CLP, GBP, HKD, IDR, INR, MXN, MYR, NZD, RUB, SGD, THB, VND 5 USD 0% 1–2 giờ1 Ngay lập tức Rút tiền
Airtm USD 1 USD 2.500 USD 0% 1–2 giờ1 Ngay lập tức Rút tiền
Tiền điện tử
Bitcoin BTC 0,0015 BTC 0% + Phí blockchain 1–2 giờ1 1–2 giờ1 Rút tiền
Bitcoin Cash BCH 0,05 BCH 0% + Phí blockchain 1–2 giờ1 1–2 giờ1 Rút tiền
Ethereum ETH 0,06 ETH 0% + Phí blockchain 1–2 giờ1 1–2 giờ1 Rút tiền
Tether USD USDT 51 USDT 0% + Phí blockchain 1–2 giờ1 1–2 giờ1 Rút tiền
USD Coin USDC 30 USDC 0% + Phí blockchain 1–2 giờ1 1–2 giờ1 Rút tiền
BUSD BUSD 50 BUSD 0% + Phí blockchain 1–2 giờ1 1–2 giờ1 Rút tiền
Binance Coin BNB 0,04 BNB 0% + Phí blockchain 1–2 giờ1 1–2 giờ1 Rút tiền
Dogecoin DOGE 100 DOGE 0% + Phí blockchain 1–2 giờ1 1–2 giờ1 Rút tiền
Litecoin LTC 0,15 LTC 0% + Phí blockchain 1–2 giờ1 1–2 giờ1 Rút tiền
XRP XRP 75 XRP 0% + Phí blockchain 1–2 giờ1 1–2 giờ1 Rút tiền

1 1–2 giờ trong suốt thời gian hoạt động của Bộ phận Tài chính. Thời gian xử lý thông thường là tối đa hai ngày làm việc của ngân hàng.

Trong trường hợp không phát sinh giao dịch, hoặc có bất kỳ hình thức lợi dụng nào liên quan tới chính sách hoàn tiền, JustMarkets bảo lưu quyền thu hồi bất kỳ khoản phí hoàn tiền nào. Nếu bạn yêu cầu rút tiền từ ngân quỹ của mình mà không có bất kỳ hoạt động giao dịch nào, JustMarkets bảo lưu quyền thu của bạn khoản tiền tương, hoặc 3% của tổng số tiền rút.