กลยุทธ์การซื้อขาย VSA คืออะไร?

What Is The VSA Trading Strategy?

VSA (การวิเคราะห์ปริมาณค่าสเปรด) เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่เน้นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของราคา ปริมาณ และค่าสเปรด ในกรณีของ VSA คำว่า เสปรด หมายถึงความแตกต่างระหว่างราคาสูงสุด และราคาต่ำในตลาดการเงิน พัฒนาโดย Richard Wyckoff ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 และได้รับความนิยมมากขึ้นโดย Tom Williams VSA มีเป้าหมายเพื่อระบุกิจกรรมของนักเทรดมืออาชีพ และเข้าใจอารมณ์ของตลาด

นี่คือองค์ประกอบหลัก และหลักการของกลยุทธ์การซื้อขาย VSA:

การวิเคราะห์ปริมาณ

VSA เน้นการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายเนื่องจากเชื่อว่าจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของปริมาณ นักเทรดจะพยายามวัดความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวของราคา และการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมตลาดต่าง ๆ น่าเสียดายที่ในตลาดฟอเร็กซ์ไม่มีปริมาณตลาดจริง มีเพียงปริมาณที่ทำเครื่องหมายเท่านั้นซึ่งทำให้ยากต่อการวิเคราะห์ แต่ในปัจจุบันมีตัวบ่งชี้ที่อ่านปริมาณของตราสารในตลาดซื้อขายล่วงหน้า และแปลเป็นแพลตฟอร์ม meta trader วิธีนี้ยังสามารถใช้ได้เนื่องจากการกำหนดราคาสกุลเงินได้มาจากการกำหนดราคาของการซื้อขายสกุลเงินล่วงหน้า

การวิเคราะห์ค่าสเปรด

VSA ยังคำนึงถึงค่าสเปรดซึ่งแสดงถึงช่วงระหว่างราคาสูงสุด และราคาต่ำสุดในช่วงเวลาที่กำหนด ค่าสเปรดที่กว้างถือว่ามีนัยสำคัญซึ่งบ่งบอกถึงแรงกดดันในการซื้อ หรือขายที่เพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน ค่าสเปรดที่แคบอาจบ่งบอกถึงกิจกรรมที่ลดลง หรือความไม่แน่นอนในตลาด

Elliott Wave Theory
What Is The Elliott Wave Theory?

ความพยายามเปรียบเทียบกับผลลัพธ์

VSA มุ่งเน้นไปที่ความสัมพันธ์ของปริมาณ และราคา หากปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนในระหว่างที่ราคาพุ่งสูงขึ้นก็แสดงว่ามีความสนใจซื้อจำนวนมาก ในทางกลับกัน หากปริมาณเพิ่มขึ้นในช่วงที่ราคาลดลง อาจบ่งบอกถึงแรงกดดันในการขายที่รุนแรง ส่งผลให้นักเทรดมองหาสถานการณ์ที่ความพยายาม (ปริมาณ) ไม่ตรงกับผลลัพธ์ที่คาดหวัง (การเคลื่อนไหวของราคา) ซึ่งสามารถส่งสัญญาณการกลับตัว หรือราคาขึ้น หรือลงอย่างต่อเนื่อง

Upthrusts and springs

These are specific patterns identified in VSA. An upthrust occurs when prices briefly move above a resistance level but fail to sustain the upward momentum and close lower. A spring, on the other hand, happens when prices briefly move below a support level but quickly reverse and close higher. These patterns can indicate potential reversal opportunities.

แรงขับ และราคาที่ถูกกดลงไปจนหลุดแนวรับต่ำกว่าเดิม (spring)

นี่เป็นรูปแบบเฉพาะที่ระบุใน VSA แรงผลักดันขึ้นเกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนตัวเหนือระดับแนวต้านในช่วงสั้น ๆ แต่ไม่สามารถรักษาความเคลื่อนไหวขาขึ้นได้ และปิดอยู่ในจุดที่ต่ำกว่าได้ ในทางกลับกัน spring เกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนตัวต่ำกว่าระดับแนวรับในช่วงสั้น ๆ แต่กลับตัวอย่างรวดเร็ว และปิดที่จุดสูงขึ้น รูปแบบเหล่านี้สามารถบ่งบอกถึงโอกาสในการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นได้

แถบที่ไม่มีอุปสงค์ และไม่มีอุปทาน

นี่คือรูปแบบแท่งเทียนที่มักพบเห็นใน VSA แถบที่ไม่มีอุปสงค์จะปรากฏขึ้นเมื่อราคาปิดอยู่ใกล้ระดับสูงสุด และมีปริมาณต่ำซึ่งบ่งบอกว่าไม่มีความต้องการซื้อ แถบที่ไม่มีอุปทานเกิดขึ้นเมื่อราคาปิดอยู่ใกล้ระดับต่ำ และมีปริมาณต่ำซึ่งบ่งชี้ว่าขาดแรงผลักในการขาย รูปแบบเหล่านี้สามารถบ่งบอกถึงจุดเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นในตลาดได้

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ VSA เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ซับซ้อนซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝน ประสบการณ์ และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด นักเทรดที่ใช้ VSA มุ่งหวังที่จะรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความตั้งใจของผู้เข้าร่วมตลาด และทำการตัดสินใจซื้อขายโดยมีข้อมูลอ้างอิงตามข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้น