ดัชนี US500 คืออะไร และเกิดขึ้นได้อย่างไร?

The Importance Of Risk Management In Forex

ดัชนี US 500 หรือที่รู้จักกันในชื่อดัชนี S&P 500 เป็นดัชนีตลาดหุ้นที่มีการติดตามกันอย่างแพร่หลายซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานของบริษัทขนาดใหญ่ 500 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา เป็นหนึ่งในเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับเปรียบเทียบภาพรวม และผลการดำเนินงานที่ดีของตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ดัชนี S&P 500 ได้รับการดูแลโดย S&P Dow Jones Indices ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ S&P Global ดัชนีนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดซึ่งหมายความว่าน้ำหนักของแต่ละบริษัทในดัชนีจะขึ้นอยู่กับมูลค่าตลาดรวม มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคำนวณโดยการคูณราคาหุ้นของบริษัทด้วยจำนวนหุ้นที่จำหน่ายไปแล้วทั้งหมด แนวทางนี้ให้ความสำคัญกับบริษัทขนาดใหญ่มากขึ้น เนื่องจากมูลค่าตลาดของบริษัทเหล่านี้มีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีมากขึ้น

กระบวนการสร้างดัชนี S&P 500 เกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอน:

 • หลักเกณฑ์คุณสมบัติ S&P 500 ประกอบด้วยบริษัทที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนด โดยทั่วไป หลักเกณฑ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนด มีสภาพคล่องเพียงพอ และเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความสามารถทางการเงินบางอย่าง
 • กระบวนการคัดเลือก คณะกรรมการดัชนีของ S&P Dow Jones Indices จะตรวจสอบบริษัทที่มีสิทธิ์ และเลือกตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของบริษัท 500 แห่งที่สะท้อนถึงตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยรวมได้ดีที่สุด การคัดเลือกมีเป้าหมายเพื่อครอบคลุมภาคส่วน และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตามสัดส่วนความสำคัญทางเศรษฐกิจ
 • วิธีการถ่วงน้ำหนัก หลังจากการคัดเลือกแล้ว น้ำหนักของแต่ละบริษัทในดัชนีจะถูกพิจารณาจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ยิ่งมูลค่าตลาดของบริษัทมีขนาดใหญ่ น้ำหนักในดัชนีก็จะยิ่งสูงขึ้น สิ่งนี้ทำให้แน่ใจได้ว่าผลการดำเนินงานของบริษัทขนาดใหญ่มีอิทธิพลต่อดัชนีมากขึ้น
 • การปรับความสมดุลให้เป็นปกติ ดัชนี S&P 500 ได้รับการปรับความสมดุลเป็นระยะเพื่อรักษาความเป็นตัวแทน และสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในตลาด โดยทั่วไปการปรับสมดุลจะเกิดขึ้นทุก ๆ ไตรมาส แม้ว่าอาจมีการปรับเปลี่ยนอื่น ๆ ตามความจำเป็นก็ตาม ในระหว่างการปรับสมดุล บริษัทอาจถูกเพิ่ม หรือลบออกจากดัชนีโดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตลาด หรือคุณสมบัติ

ดัชนี US 500 ช่วยให้นักลงทุน และผู้เข้าร่วมตลาดมีมุมมองที่กว้าง และหลากหลายเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นสหรัฐฯ โดยทำหน้าที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการวัดผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุน ประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และกองทุนรวมดัชนีที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETF) และวิเคราะห์ภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจสหรัฐฯ

ราคาของดัชนี US 500 (S&P 500) ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจ และบริษัทต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อตลาด และหุ้นของบริษัท

นี่คือปัจจัยสำคัญบางประการที่ส่งผลต่อราคาของ US 500:

 • ตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาค ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ เช่น การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อัตราเงินเฟ้อ การว่างงาน และอัตราดอกเบี้ย อาจส่งผลกระทบต่อราคาของดัชนีที่เห็นได้ชัดเจน ข้อมูลเชิงบวกเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการว่างงานในระดับต่ำสามารถผลักดันราคาของ US 500 ให้สูงขึ้นได้ ในขณะที่ข้อมูลเชิงลบอาจทำให้ราคาลดลงได้ การตัดสินใจ และความเห็นโดยธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย และนโยบายการเงินอาจส่งผลกระทบต่อราคา US 500 การลดลงของอัตราดอกเบี้ยมักจะทำให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น ในขณะที่การเพิ่มขึ้นอาจทำให้ราคาตก
 • กำไรของบริษัท ผลลัพธ์ทางการเงินของบริษัทในดัชนีเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อราคา US 500 รายงานเชิงบวกเกี่ยวกับรายได้ และการเติบโตของบริษัทสามารถผลักดันดัชนีให้สูงขึ้น ในขณะที่รายงานเชิงลบอาจทำให้ราคาลดลง
 • เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ เหตุการณ์ทางการเมือง และเศรษฐกิจระดับโลก เช่น ข้อพิพาททางการค้า ความขัดแย้ง การเลือกตั้ง และการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย อาจส่งผลกระทบต่อราคา US 500 ความไม่แน่นอน และความไม่มั่นคงในขอบเขตทางภูมิศาสตร์การเมืองอาจทำให้เกิดความผันผวนในตลาด และส่งผลต่อราคาของดัชนีได้
 • ปัจจัยระหว่างประเทศ เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจโลก เช่น วิกฤตการเงินโลก การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และข้อตกลงทางการค้า อาจส่งผลกระทบต่อราคา US 500 การพัฒนาในตลาดโลกสามารถสร้างปฏิกิริยาในตลาดสหรัฐฯ และส่งผลต่อราคาของดัชนีได้
 • การวิเคราะห์ทางเทคนิค และเทรนด์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคจากการศึกษากราฟ และตัวชี้วัด เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และปริมาณการซื้อขายอาจส่งผลต่อราคาของ US 500 ได้เช่นกัน เทรนด์ และระดับแนวรับ/แนวต้านอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่นักเทรด และนักลงทุนต้องพิจารณาในขณะที่ทำการตัดสินใจ

ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 ต่อไปนี้คือองค์ประกอบดัชนี S&P 500 ที่ใหญ่ที่สุด 20 อันดับแรกตามน้ำหนัก:

 • Apple (AAPL): 7.05%
 • Microsoft (MSFT): 6.54%
 • Amazon (AMZN): 3.24%
 • NVIDIA (NVDA): 2.79%
 • Alphabet Class A (GOOGL): 2.13%
 • Tesla (TSLA): 1.95%
 • Alphabet Class C (GOOG): 1.83%
 • Berkshire Hathaway (BRK.B): 1.83%
 • Meta (META), formerly Facebook, Class A: 1.81%
 • UnitedHealth Group (UNH): 1.28%
 • Exxon Mobil (XOM): 1.27%
 • Eli Lilly (LLY): 1.21%
 • JPMorgan Chase (JPM): 1.18%
 • Johnson & Johnson (JNJ): 1.07%
 • Visa Class A (V): 1.05%
 • Procter & Gamble (PG): 0.99%
 • Mastercard Class A (MA): 0.93%
 • Broadcom (AVGO): 0.92%
 • Home Depot (HD): 0.85%
 • Chevron Corporation (CVX): 0.81%.

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือราคาของ US 500 เป็นผลมาจากการผสมผสานที่ซับซ้อนของปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมด และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และองค์กร