Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

ความสำคัญของปริมาณเพื่อการวิเคราะห์ ฟอเร็กซ์

Importance of Volume

ปริมาณเป็นองค์ประกอบสำคัญของการวิเคราะห์ ฟอเร็กซ์ และให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด และการเคลื่อนไหวของราคา แม้ว่าข้อมูลปริมาณจะพร้อมใช้งานในตลาดหุ้น และตลาดซื้อขายล่วงหน้า แต่ก็มีการกระจายอำนาจ และไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเหมือนกับตลาด ฟอเร็กซ์ อย่างไรก็ตาม เมื่อได้รับข้อมูลปริมาณ ปริมาณจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ ฟอเร็กซ์ได้

ปริมาณหมายถึงจำนวนหุ้น หรือสัญญาทั้งหมดที่ซื้อขายในช่วงเวลาที่กำหนด ในตลาดฟอเร็กซ์ที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนเป็นแบบรวมศูนย์ ปริมาณหมายถึงจำนวนธุรกรรมทั้งหมด หรือราคาขั้นต่ำภายในระยะเวลาที่กำหนด (ปริมาณของราคาขั้นต่ำ) ปริมาณดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่า แต่ก็ยังช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินความแข็งแกร่ง และความสำคัญของการเคลื่อนไหวของราคา รวมถึงบ่งชี้การมีส่วนร่วมของตลาด และสภาพคล่อง

ต่อไปนี้เป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมปริมาณถึงมีความสำคัญสำหรับการวิเคราะห์ ฟอเร็กซ์:

  • ดอกเบี้ยในตลาด

ปริมาณทำหน้าที่เป็นเครื่องมือยืนยันการเคลื่อนไหวของราคา การเคลื่อนไหวของราคาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่สูงบ่งบอกถึงความสนใจของตลาดที่แข็งแกร่ง ปริมาณที่ต่ำมักจะบ่งบอกถึงการขาดความสนใจจากผู้เข้าร่วมตลาด

  • การระบุราคาทะลุออกจากแนวรับ หรือแนวต้าน ราคาต่ำ และการกลับตัว

ปริมาณสามารถช่วยระบุราคาทะลุออกจากแนวรับ หรือแนวต้านหลัก หรือรูปแบบกราฟได้ หากปริมาณมากก่อตัวที่ระดับแนวรับ/แนวต้าน มักจะทำให้เกิดราคาทะลุออกจากแนวรับ หรือแนวต้าน/ราคาต่อ และการเคลื่อนตัวต่อเนื่อง หากปริมาณมากก่อตัวหลังระดับนี้ โดยทั่วไปจะบ่งชี้ถึงการคว้าสภาพคล่อง และการกลับตัวของการเคลื่อนไหวของราคาในภายหลัง

  • ความลึกของตลาด และสภาพคล่อง

ปริมาณมอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความลึกของตลาด และสภาพคล่อง ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักจะเสนอตลาดที่มีสภาพคล่องมากขึ้นพร้อมโอกาสในการซื้อ และขายมากเพียงพอ ในตลาดดังกล่าว นักเทรดสามารถเข้า และออกจากตำแหน่งได้อย่างง่ายดาย และลดความเสี่ยงจากค่าความคลาดเคลื่อนระหว่างราคาในจุดที่ระบบเกิดสัญญาณซื้อขาย รวมถึงรับประกันการดำเนินการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพ

  • การวิเคราะห์ความแตกต่าง

โดยการเปรียบเทียบแนวโน้มปริมาณกับแนวโน้มราคา นักเทรดสามารถระบุความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งสัญญาณการกลับตัวที่กำลังจะเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น หากราคาเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาณการซื้อขายลดลง มันอาจบ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมในตลาดที่ลดลง และแนวโน้มที่อ่อนแรงลง

  • การประเมินความเสี่ยง

การวิเคราะห์ปริมาณสามารถช่วยในการประเมินความเสี่ยงในตลาด ปริมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันระหว่างการลดลง หรือการเพิ่มขึ้นของราคาอาจบ่งบอกถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้น ความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้น หรือการเผยแพร่ข่าวที่สำคัญ นักเทรดสามารถใช้ข้อมูลปริมาณเพื่อปรับกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงของพวกเขาสถานการณ์ต่าง ๆ

ข้อมูลปริมาณอาจมีความแม่นยำ และครอบคลุมน้อยกว่าในตลาดรวมศูนย์เนื่องจากลักษณะการกระจายอำนาจของตลาดฟอเร็กซ์ เช่น หุ้น และตลาดซื้อขายล่วงหน้า นั่นคือเหตุผล หากคุณต้องการรับประโยชน์สูงสุดจากการวิเคราะห์ปริมาณของฟอเร็กซ์ เราขอแนะนำให้ใช้ปริมาณของตลาดซื้อขายล่วงหน้า CME สำหรับสกุลเงิน และดัชนีผ่านตัวบ่งชี้เดลต้าคลัสเตอร์ MQL พิเศษ