Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

ข่าวสารของเรา

ตารางเวลาของการซื้อขายสำหรับพฤศจิกายน

 – 1/11/2565
เรียน ท่านลูก
โปรดทราบว่าตารางการซื้อขายจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง
การเปลี่ยนแปลงของชั่วโมงของการซื้อขายทั้งหมดจะแสดงไว้อยู่ในตารางที่ด้านล่าง:
อุปกร ตั้งแต่ 06/11/2565 (GMT+2)
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์
FX 00:00 – 00:00
Metals 01:00 – 00:00
EU Shares 10:00 – 18:30
US Shares 16:30 – 22:00
BRENT 03:00 – 00:00
WTI, XNGUSD 01:00 – 00:00
ดัชนี (ยกเว้น ES35)01:00 – 00:00
ES35 10:00 – 22:00
ชั่วโมงทำการของตลาดฟอเร็กซ์ และชั่วโมงของการซื้อขายจะทำการระบุไว้ที่นี่
โปรดพิจารณาข้อมูลนี้ในขณะที่กำลังทำกา
รเราหวังว่าคุณจะได้รับผลกำไรจากการซังทำกา
ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JustMarkets