ข่าวสารของเรา

การเปลี่ยนแปลงการซื้อขายดัชนี IND50

 – 9/6/2566
Changes to IND50 Index Trading

เรียน ท่านลูกค้า!

เราต้องการแจ้งข้อมูลที่สำคัญล่าสุดเกี่ยวกับตัวเลือกการซื้อขายของคุณกับ JustMarkets
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน การซื้อขายดัชนี IND50 จะเปลี่ยนเข้าสู่โหมด "ปิดเท่านั้น" และภายในวันที่ 26 มิถุนายน กิจกรรมการซื้อขายทั้งหมดในดัชนีนี้จะยุติทั้งหมด
เราเข้าใจดีว่าการเปลี่ยนแปลงนี้อาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ และเราขอแนะนำให้ปรับแผนของคุณให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนี้
ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JustMarkets