ข่าวสารของเรา

การปิดปรับปรุงทางเทคนิคตามกำหนดเวลาในวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

 – 13/5/2565

เรียน ท่านลูกค้า

เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าเราวางแผนที่จะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 18:00 น. (GMT+3) ในวันที่ 14 พฤษภาคม การปิดปรับปรุงจะมีขึ้นตามกำหนดเวลาดังต่อไปนี้:

  • วันที่ และเวลาเริ่มปิดปรับปรุง: 14-05-2565 เวลา 9:00 น. (GMT+3)
  • วันที่ และเวลาสิ้นสุด: 14-05-2565 เวลา 18:00 น. (GMT+3)

ขออภัยในความไม่สะดวก และขอขอบคุณที่คุณเข้าใจ

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JustMarkets