ข่าวสารของเรา

ตารางเวลาของการซื้อขาย 2021.04.30 - 2021.05.03

 – 29/4/2564

เรียน ท่านลูกค้า

การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาของการซื้อขายอันเนื่องจากการปฏิบัติตามวันหยุดอีสเตอร์ของผู้นับถือศาสนาคริสต์
การเปลี่ยนแปลงของชั่วโมงของการซื้อขาย
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน60;
HK50 - ปิดทำการก่อน 19:00
วันจันทร์ที่ 3 อาจ 
UK100, LCC.f, LRC.f, LSU.f, FLG.f - ปิดทำการแล้ว
ทุกเวลาเป็นไปตามเวลาของเซิร์ฟเวอร์ (GMT+3)
โปรดพิจารณาข้อมูลนี้ในขณะที่กำลังทำการเราหวังว่าคุณจะได้รับผลกำไรจากการซ
ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JustMarkets