ข่าวสารของเรา

Germany 30 Index จะมีการเปลี่ยนชื่อไปเป็น Germany 40 Index

 – 17/9/2564
เรียน ท่านลูกค้า

เราต้องการแจ้งให้คุณทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ผลิตภัณฑ์ที่ Germany 30 Index เป็นกรรมสิทธิ์จะมีการเปลี่ยนชื่อไปเป็น Germany 40 Index โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในสัญญานี้

โปรดทราบว่า DE30 จะยังคงจะทำงานอยู่ในโหมดปิดเท่านั้นไปจนถึงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 หลังจากที่ตลาดปิดในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 ตำแหน่งการซื้อขาย DE30 ทุกตำแหน่งที่เปิดอยู่จะทำการปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติ

คุณจะสามารถทำการซื้อขาย DE40 Index ได้ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JustMarkets