ข่าวสารของเรา

การเปลี่ยนแปลงตารางเวลาของการซื้อขายในช่วงวันหยุดปีใหม่

 – 21/12/2563

เรียน ท่านลูกค้า!

เราต้องการจะแจ้งให้ท่านทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาของการซื้อขายเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้:

EU shares Germany
ADSGn, ALVG, BAYGn, BMWG, CBKG, DAIGn, DBKGn, DPWGn, EONGn, LHAG, SIEGn, VOWG_p:
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิด
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิด
วันจันทร์ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ปิดการซื้อขายที่เวลา 15:15 น
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิด
วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 – ตลาดปิด
EU shares Spain
BBVA, BKIA, IBE, MAP, SAN, TEF:
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ปิดการซื้อขายที่เวลา 14:55 น
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิด
วันจันทร์ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ปิดการซื้อขายที่เวลา 14:55 น
วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 – ตลาดปิด
EU shares France
AIRF, BNPP, DANO, LVMH, SOGN, TOTF:
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ปิดการซื้อขายที่เวลา 15:05 น
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิด
วันจันทร์ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ปิดการซื้อขายที่เวลา 15:05 น
วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 – ตลาดปิด
US shares
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ปิดการซื้อขายที่เวลา 20:00 น
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิด
วันจันทร์ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 – ตลาดปิด
FX:
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิด
วันจันทร์ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 – ตลาดปิด
Metals
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ปิดการซื้อขายที่เวลา 20:45 น. (GMT+2)
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิด
วันจันทร์ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 – ตลาดปิด
AU200:
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ปิดการซื้อขายที่เวลา 05:30 น. (GMT+2)
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิด
วันจันทร์ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ปิดการซื้อขายที่เวลา 05:30 น. (GMT+2)
วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 – ตลาดปิด
DE30:
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิด
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิด
วันจันทร์ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – 02:16 – 21:15, 23:30 – 24:00
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิด
วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 – ตลาดปิด
ES35:
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ปิดการซื้อขายที่เวลา 15:00 น. (GMT+2)
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิด
วันจันทร์ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิด
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ปิดการซื้อขายที่เวลา 15:00 น. (GMT+2)
วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 – ตลาดปิด
EU50:
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิด
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิด
วันจันทร์ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิด
วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 – ตลาดปิด
FR40:
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ปิดการซื้อขายที่เวลา 15:05 น. (GMT+2)
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิด
วันจันทร์ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิด
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ปิดการซื้อขายที่เวลา 15:05 น. (GMT+2)
วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 – ตลาดปิด
HK50:
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ปิดการซื้อขายที่เวลา 06:00 น. (GMT+2)
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิด
วันจันทร์ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ปิดการซื้อขายที่เวลา 06:00 น. (GMT+2)
วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 – ตลาดปิด
JP225, US100, US30, US500:
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ปิดการซื้อขายที่เวลา 20:15 น. (GMT+2)
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิด
วันจันทร์ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 – ตลาดปิด
UK100:
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ปิดการซื้อขายที่เวลา 14:50 น. (GMT+2)
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิด
วันจันทร์ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิด
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – เปิดการซื้อขายที่เวลา 03:00 น. (GMT+2)
วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – เปิดการซื้อขายที่เวลา 02:00 น. (GMT+2)
วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 – ตลาดปิด
BRENT:
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ปิดการซื้อขายที่เวลา 21:00 น. (GMT+2)
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิด
วันจันทร์ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ปิดการซื้อขายที่เวลา 22:00 น. (GMT+2)
วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 – ตลาดปิด
WTI:
วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ปิดการซื้อขายที่เวลา 20:45 น. (GMT+2)
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตลาดปิด
วันจันทร์ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – ตารางการซื้อขายมาตรฐาน
วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 – ตลาดปิด

โปรดพิจารณาข้อมูลนี้ขณะทำการซื้อขาย เราขอให้คุณประสบความสำเร็จในการซื้อขายนะคะ!

ขอแสดงความนับถือ
ทีงาน JustMarkets