ข่าวสารของเรา

เปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขายเนื่องจากวันหยุดอีสเตอร์

 – 8/4/2563
เรียนท่านลูกค้ากค้า

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าตารางการซื้อขายจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากวันหยุดอีสเตอร์ที่กำลังจะมาถึง โปรดตรวจสอบ:

ฟอเร็กซ์:
วันพฤหัสบดีที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน

ราคาโลหะ:
วันพฤหัสบดีที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 – ตลาดปิดทำการ
วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน

AU200:
วันพฤหัสบดีที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2563 – การซื้อขายปิดเวลา 17:00 น. (GMT+3)
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 – ตลาดปิดทำการ
วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 – ตลาดปิดทำการ
วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน

DE30:
วันพฤหัสบดีที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 – ตลาดปิดทำการ
วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 – ตลาดปิดทำการ
วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 – การซื้อขายเปิดเวลา 03:16 น. (GMT+3)

US, EU shares:
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 – ตลาดปิดทำการ

ES35, EU50, FR40:
วันพฤหัสบดีที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 – ตลาดปิดทำการ
วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 – ตลาดปิดทำการ
วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน

HK50:
วันพฤหัสบดีที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2563 – การซื้อขายปิดเวลา 19:00 น. (GMT+3)
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 – ตลาดปิดทำการ
วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 – ตลาดปิดทำการ
วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน

JP225, US100, US30, US500:
วันพฤหัสบดีที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 – ตลาดปิดทำการ
วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน

UK100:
วันพฤหัสบดีที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 – ตลาดปิดทำการ
วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 – ตลาดปิดทำการ
วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 – การซื้อขายเปิดเวลา 03:00 น. (GMT+3)

BRENT:
วันพฤหัสบดีที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 – ตลาดปิดทำการ
วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน

WTI:
วันพฤหัสบดีที่ 09 เมษายน พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 – ตลาดปิดทำการ
วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน
วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563 – ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน

โปรดพิจารณาข้อมูลนี้ขณะทำการซื้อขาย

เราขอให้คุณประสบความสำเร็จในการซื้อขายนะคะ!

ขอแสดงความนับถือ
ทีงาน JustMarkets