Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

ข่าวสารของเรา

เซิร์ฟเวอร์เพื่อการซื้อขาย MT4 ใหม่

 – 18/8/2563
เรียน ท่านลูกค้า

เรามีความยินดีที่จะแจ้งให้คุณทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เราจะทำการเปิดตัวเซิร์ฟเวอร์ MT4 ใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อขยายความสามารถทางเทคนิคของเซิร์ฟเวอร์ และเพิ่มประสบการณ์ในการซื้อขายของคุณให้ดีขึ้น โซลูชั่นนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานของการซื้อขาย รวมทั้งยังส่งผลดีอย่างเห็นได้ชัดในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และความเสถียรของแพลตฟอร์ม MetaTrader4 ให้กับผู้ใช้งานทุกคน

ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 บัญชีเพื่อการซื้อขาย MT4 ใหม่ทั้งหมดจะได้รับการเปิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ใหม่เพื่อการซื้อขาย โปรดพิจารณาข้อมูลนี้ในขณะที่ใช้งานแพลตฟอร์มเพิ่มเติม ชุดผลิตภัณฑ์เต็มรูปแบบ และสำเร็จรูปของ JustMarkets จะพร้อมให้ใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ใหม่ภายใต้เงื่อนไขเหมือนกันกับทุกเซิร์ฟเวอร์เดิมที่มีอยู่

ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์เพื่อการซื้อขาย MT4 ของเรา
  • • Justforex-Live – สำหรับบัญชีเพื่อการซื้อขายที่เปิดขึ้นก่อนวันที่ XX สิงหาคม พ.ศ. 2563
  • • Justforex-Live2 – สำหรับบัญชีเพื่อการซื้อขายที่เปิดขึ้นหลังจากวันที่ XX สิงหาคม พ.ศ. 2563

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลที่แน่นอนเกี่ยวกับความสอดคล้องของบัญชีเพื่อการซื้อขาย และเซิร์ฟเวอร์ได้ในหน้าจัดการระบบของคุณ หากคุณมีคำถามต่าง ๆ โปรดติดต่อ [email protected].

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JustMarkets