Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

ข่าวสารของเรา

เพิ่มเลเวอเรจสำหรับหุ้น และพลังงาน

 – 2/1/2563
เรียน ท่านลูกค้า

ทีมงาน JustMarkets ยังคงทำงานกันอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงเงื่อนไขการซื้อขาย เรารีบแจ้งให้ท่านทราบว่าเราได้เพิ่มเลเวอเรจสำหรับหุ้น และพลังงานแล้ว

ที่ผ่านมาเลเวอเรจสำหรับตราสารต่าง ๆ เช่น AU200, EU50, FR40, DE30, HK50, JP225, ES35, UK100, US500, US30, US100 เคยอยู่ที่ 1:100 แต่ตอนนี้ได้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1:200! เลเวอเรจสำหรับ BRENT, WTI และพลังงานก่อนหน้านี้เคยอยู่ที่ 1:50 แต่ตอนนี้ได้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1:100

เราขอแจ้งเตือนให้ท่านทราบว่าเลเวอเรจสำหรับตราสารต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นได้รับการแก้ไขแล้ว

หากท่านมีคำถามต่าง ๆ โปรดติดต่อทีมงานฝ่ายสนับสนุนของเรา

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JustMarkets