ข่าวสารของเรา

การปิดปรับปรุงทางเทคนิในวันที่ 18 กรกฏาคม

 – 16/7/2563
เรียน ท่านลูกค้า

ทีมงานของ JustMarkets ต้องการแจ้งให้ท่านทราบว่าจะมีการปิดปรับปรุงทางเทคนิคในระบบการซื้อขาย ในวันที่ 18 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ไปจนถึง 15:00 น. (GMT+3) จากการปิดปรับปรุงนี้อาจทำให้มีข้อจำกัดในการทำงานของบางฟังก์ชั่น

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JustMarkets