ข่าวสารของเรา

การเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการซื้อขายในวันที่ 21 มกราคม

 – 17/1/2562
เรียน ท่านลูกค้า!

เนื่องด้วยวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นวันรำลึกถึง มาร์ติน ลูเทอร์ คิง ในสหรัฐอเมริกา ตารางการเวลาซื้อขายในเครื่องมือฟอร์เร็กซ์ และการซื้อขายโลหะมีมูลค่าจะมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้:

เครื่องมือฟอร์เร็กซ์:
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม - ตารางเวลาการซื้อขายมาตรฐาน

การซื้อขายโลหะมีมูลค่า:
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม – ปิดการซื้อขายที่เวลา 20:00 น. (GMT+2)
วันอังคารที่ 22 มกราคม - การซื้อขายเริ่มต้นที่เวลา 01:00 น. (GMT+2)

โปรดพิจารณาข้อมูลนี้ขณะทำการซื้อขาย

ขอแสดงความนับถือ
ทีงาน JustMarkets