ข่าวสารของเรา

งานทางด้านเทคนิคในวันที่ 12 มกราคม

 – 10/1/2562
เรียน ท่านลูกค้าของ JustMarkets

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าจะมีงานปรับปรุงทางเทคนิคเกิดขึ้นตั้งแต่เวลา 10:00 น. จนถึง 13:00 น. (GMT+2) ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562 เนื่องจากงานปรับปรุงทางเทคนิคนี้อาจทำให้เกิดข้อจำกัดในการเข้าใช้งานในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เราต้องขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ์

ขอแสดงความนับถือ
ทีงาน JustMarkets