ข่าวสารของเรา

งานทางด้านเทคนิคในวันที่ 15 ธันวาคม

 – 10/12/2561
เรียน ท่านลูกค้า

ทีมงานของ JustMarkets ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าเราจะมีการดำเนินงานด้านเทคนิคขึ้น ตั้งแต่เวลา 12:00 น. ไปจนถึง 15:00 น. (GMT+2) ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เนื่องจากงานทางด้านเทคนิคนี้อาจส่งมีข้อจำกัดต่อการเข้าใช้งานเว็บไซต์

ขอแสดงความนับถือ
ทีงาน JustMarkets