ข่าวสารของเรา

การเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการซื้อขายในวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน

 – 16/11/2561
Dear JustMarkets clients,

เราต้องการจะแจ้งให้ท่านทราบว่า ใน วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็น วันขอบคุณพระเจ้าของประเทศสหรัฐฯ the (US Thanksgiving Day) ตารางเวลาการซื้อขายโลหะมีมูลค่า และฟอเร็กซ์ จะเป็นไปตามเวลาดังต่อไปนี้:

เครื่องมือการซื้อขายฟอเร็กซ์
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 – ชั่วโมงการซื้อขายเป็นไปตามปกติ
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 – ชั่วโมงการซื้อขายเป็นไปตามปกติ
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561– ชั่วโมงการซื้อขายเป็นไปตามปกติ

โลหะมีมูลค่า
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 – ชั่วโมงการซื้อขายเป็นไปตามปกติ/ปิดตามปกติ
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 – เริ่มการซื้อขายเวลา 01:00 น. (GMT+2) ปิดเวลา 20:00 น. (GMT+2)
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 – เริ่มการซื้อขายเวลา 01:00 น. (GMT+2) ปิดเวลา 20:45 น. (GMT+2)

โปรดใช้ข้อมูลนี้ในการพิจารณาขณะทำการซื้อขายุณ

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JustMarkets