ข่าวสารของเรา

การเปลี่ยนแปลงตารางเวลาการซื้อขายเนื่องจากการปรับเปลี่ยนเวลาตามฤดูกาล

 – 26/10/2561
เรียน ท่านลูกค้า!

เนื่องจากการปรับเปลี่ยนเวลาตามฤดูกาลในยุโรป (วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561) และในสหรัฐอเมริกา (วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) ตารางเวลาการซื้อขายฟอเร็กซ์จะมีการเปลี่ยนแปลงไปดังนี้:

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เครื่องมือซื้อขายฟอเร็กซ์: เริ่มการซื้อขายที่เวลา 23:00 น. (GMT+2)

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561
การซื้อขายโลหะ: เริ่มการซื้อขายที่เวลา 00:00 น. (GMT+2)

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เครื่องมือซื้อขายฟอเร็กซ์: trading closes at 22:58 (GMT+2)
การซื้อขายโลหะ: ปิดการซื้อขายที่เวลา 22:58 น. (GMT+2)

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 – ปรับเปลี่ยนเวลาตามฤดูกาลในสหรัฐอเมริกา

วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เครื่องมือซื้อขายฟอเร็กซ์: เริ่มการซื้อขายที่เวลา 00:00 น. (GMT+2)
การซื้อขายโลหะ: เริ่มการซื้อขายที่เวลา 01:00 น. (GMT+2)

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เครื่องมือซื้อขายฟอเร็กซ์: ปิดการซื้อขายที่เวลา 23:58 น. (GMT+2)
การซื้อขายโลหะ: ปิดการซื้อขายที่เวลา 23:58 น. (GMT+2)

โปรดใช้ข้อมูลนี้ในการพิจารณาขณะทำการซื้อขาย

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JustMarkets