ข่าวสารของเรา

ตารางเวลาสำหรับการซื้อขายเปลี่ยนแปลงในวันที่ 3 กันยายน

 – 31/8/2561
เรียน ท่านลูกค้า

เราต้องการแจ้งให้ท่านทราบว่าในวันที่ 3 กันยายน จะมีการเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขายโลหะ เนื่องจากเป็นวันแรงงานสหรัฐอเมริกา:

การซื้อขายโลหะ:
วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 – เปิดทำการซื้อขายปกติ การซื้อขายสิ้นสุดเวลา 8:00 น. (GMT+3)

ตลาดฟอเร็กซ์จะเปิดทำการตามปกติ

โปรดคำนึงถึงข้อมูลนี้ขณะทำการซื้อขาย

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JustMarkets