ข่าวสารของเรา

การเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขายในวันที่ 28 พฤษภาคม

 – 24/5/2561
เรียน ท่านลูกค้า

เราต้องการจะแจ้งให้ท่านทราบว่าตารางการซื้อขายโลหะจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากวันหยุดของธนาคารวันจันทร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม (UK Spring Bank Holiday) ในสหราชอาณาจักร และวันทหารผ่านศึกของสหรัฐฯ (Memorial Day) ในวันที่ 28 พฤษภาคม:

การซื้อขายโลหะ:
วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 – เปิดการซื้อขายปกติ และการซื้อขายสิ้นสุด เวลา 17:45 น. (GMT+3)

ตลาดฟอเร็กซ์จะเปิดทำการตามปกติ

โปรดคำนึงถึงข้อมูลนี้ขณะทำการซื้อขาย

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JustMarkets