ข่าวสารของเรา

การเปลี่ยนแปลงตารางการซื้อขายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเวลามาตรฐาน

 – 7/3/2561
เรียนท่านลูกค้า!

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานในประเทศสหรัฐอเมริกา (ในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561) และในยุโรป (ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561) ตารางการซื้อขายในเครื่องมือสำหรับการซื้อขายฟอเร็กซ์ และเครื่องมือการ ซื้อขายโลหะจะมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูตารางที่มีการปรับปรุงเป็นเวลาสามสัปดาห์ ตามรายละเอียดด้านล่าง:

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561

การซื้อขายฟอเร็กซ์:
เวลาปิดทำการตามปกติ – 23:57:59 GMT+2

การซื้อขายโลหะ:
เวลาปิดทำการตามปกติ – 23:57:59 GMT+2

สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 11-16 มีนาคม พ.ศ. 2561

การซื้อขายฟอเร็กซ์:
เริ่มการซื้อขายที่เวลา 23:00 GMT+2 ในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561
ปิดการซื้อขายที่เวลา 22:57:59 GMT+2 ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

การซื้อขายโลหะ:
เริ่มการซื้อขายที่เวลา 00:00 GMT+2 ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561
ปิดการซื้อขายที่เวลา 22:57:59 GMT+2 ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 18-23 มีนาคม พ.ศ. 2561

การซื้อขายฟอเร็กซ์:
เริ่มการซื้อขายที่เวลา 23:00 GMT+2 ในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561
ปิดการซื้อขายที่เวลา 22:57:59 GMT+2 ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

การซื้อขายโลหะ:
เริ่มการซื้อขายที่เวลา 00:00 GMT+2 ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561
ปิดการซื้อขายที่เวลา 22:57:59 GMT+2 ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 26-30 มีนาคม พ.ศ. 2561

การซื้อขายฟอเร็กซ์:
เริ่มการซื้อขายที่เวลา 00:00 GMT+3 ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561
ปิดการซื้อขายที่เวลา 23:57:59 GMT+3 ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

การซื้อขายโลหะ:
เริ่มการซื้อขายที่เวลา 01:00 GMT+3 ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561
ปิดการซื้อขายที่เวลา 23:57:59 GMT+3 ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

โปรดพิจารณาข้อมูลนี้ขณะทำการซื้อขาย

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JustMarkets