ข่าวสารของเรา

การเปลี่ยนแปลงขนาดสูงสุดของเลเวอเรจ

 – 20/9/2560
กราบเรียน ท่านลูกค้า

โปรดทราบว่า ตั้งแต่เวลา 17:00 (GMT+3) ในวันที่ 22 กันยายน 2017 ไปจนถึงวันที่ 25 กันยายน 2017 ขนาดสูงสุดของเลเวเรจ 1:200 พร้อมให้ใช้สำหรับเครื่องมือเพื่อการทำการซื้อขาย FX การเปลี่ยนแปลง ระยะสั้นนี้เชื่อมโยงกับการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศนิวซีแลนด์ (ในวันที่ 23 กันยายน) และการเลือกตั้ง สหพันธรัฐในประเทศเยอรมัน (ในวันที่ 24 กันยายน) อาจกระตุ้นให้เกิดความผันผวน เพิ่มขึ้นขยายออกไป อย่างกว้างขวาง ช่วงห่างของราคา และลดสภาพคล่องในตลาด Forex

โปรดใช้ข้อมูลนี้ในการพิจารณาขณะทำการซื้อขาย

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาม JustMarkets