Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING
  1. خانه
  2. >
  3. سوالات متداول
  4. >
  5. مشارکت‌ها
  6. >
  7. چگونه می توانم وضعیت IB را از دست بدهم؟

چگونه می توانم وضعیت IB را از دست بدهم؟

در وضعیت IB، 4 ردیف پاداش وجود دارد، شریک نقره ای، شریک طلایی، شریک پلاتینیوم و شریک درخشان. الزامات برای هر ردیف افزایش می یابد و اندازه پاداش نیز افزایش می یابد.

از دست دادن وضعیت IB در صورتی امکان پذیر است که حداقل الزامات (شریک سطح نقره ای) برای 3 شرط متوالی برآورده نشود. صلاحیت سطح در اولین روز هر ماه تقویمی رخ می دهد، یعنی شما 3 ماه فرصت دارید تا فعالیت خود را بازیابی کنید.

اگر حداقل الزامات برای 1 یا 2 شرط متوالی برآورده نشود، نشان "صلاحیت ناموفق" در صفحه داشبورد در "دوره صلاحیت کمیسیون" نمایش داده می شود.