Tin tức của chúng tôi

Thay đổi lịch giao dịch trong tháng 2, 2020

 – 13/02/2020
Gửi quý khách hàng,

Chúng tôi muốn thông báo tới quý vị một vài thay đổi lịch giao dịch vào tuần tới. Vui lòng lưu ý lịch giao dịch dưới đây, bao gồm cả những ngày lễ quốc tế sắp tới trong tháng Hai.

FX:
Thứ hai, ngày 17 tháng Hai, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ ba, ngày 18 tháng Hai, 2020 – lịch giao dịch bình thường

Spot metals:
Thứ hai, ngày 17 tháng Hai, 2020 – giao dịch đóng cửa lúc 20:00 (GMT+2)
Thứ ba, ngày 18 tháng Hai, 2020 – lịch giao dịch bình thường

AU200, ES35, EU50, FR40, HK50:
Thứ hai, ngày 17 tháng Hai, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ ba, ngày 18 tháng Hai, 2020 – lịch giao dịch bình thường

DE30, UK100:
Thứ hai, ngày 17 tháng Hai, 2020 – giao dịch đóng cửa lúc 23:00 (GMT+2)
Thứ ba, ngày 18 tháng Hai, 2020 – lịch giao dịch bình thường

JP225, US100, US30, US500:
Thứ hai, ngày 17 tháng Hai, 2020 – giao dịch đóng cửa lúc 20:00 (GMT+2)
Thứ ba, ngày 18 tháng Hai, 2020 – lịch giao dịch bình thường

BRENT:
Thứ hai, ngày 17 tháng Hai, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ ba, ngày 18 tháng Hai, 2020 – lịch giao dịch bình thường

WTI:
Thứ hai, ngày 17 tháng Hai, 2020 – giao dịch đóng cửa lúc 20:00 (GMT+2)
Thứ ba, ngày 18 tháng Hai, 2020 – lịch giao dịch bình thường

Vui lòng lưu ý thông tin trên khi giao dịch. Chúc bạn giao dịch thắng lợi!

Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets