Sự kiện chính là dữ liệu về GDP của Canada

Kể từ đầu tháng 2 năm 2018, cặp ngoại tệ USD/CAD đã có xu hướng tăng lên rõ rệt. Trong giai đoạn này, đồng đô la Canada đã suy yếu hơn 4% so với đô la Mỹ. Công cụ giao dịch này đã đạt đến mức kháng cự quan trọng là 1.2900. Trong tương lai gần, không loại trừ khả năng sẽ có điều chỉnh kỹ thuật.

USD/CAD
Nguồn: finviz.com

Hôm nay, cơ quan Thống kê Canada sẽ công bố báo cáo về GDP vào lúc 15:30 (GMT+2:00). Tổng sản phẩm quốc nội là chỉ số quan trọng thể hiện tình hình sức khoẻ nền kinh tế của quốc gia này và sẽ có tác động mạnh đến tỷ giá hối đoái của đồng tiền quốc gia này.

Các báo cáo kinh tế mới nhất từ Canada khá yếu. Vào tháng 1, chỉ số hoạt động kinh doanh của Ivey giảm 8,6% xuống còn 55,2. Trong tháng 12, doanh số bán lẻ trong nước đã giảm 0,8%. Các chuyên gia dự đoán tăng trưởng kinh tế của Canada sẽ chậm lại, giảm từ 0,4% xuống 0,1% (m/m).

GDP of Canada
Nguồn: tradingeconomics.com

Cần lưu ý rằng báo cáo GDP đóng vai trò quan trọng mang tính quyết định tại cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Canada. Cuộc họp hai ngày của Ngân hàng Trung ương này sẽ được tổ chức vào tuần tới và số liệu thống kê GDP có thể ảnh hưởng đến tầm nhìn của các đại diện cơ quan quản lý này về số phận tương lai của chính sách tiền tệ. Chúng tôi khuyên bạn nên chú ý đến sự khác biệt giữa giá trị thực và giá trị dự báo.

Chúng ta hãy nhìn vào mô hình kỹ thuật của cặp tiền tệ USD/CAD
  • Mức hỗ trợ: 1.28150, 1.27600, 1.27100
  • Mức kháng cự: 1.28650, 1.29000
USD/CAD Pattern

Hiện tại, giá USD/CAD đang trở nên ổn định hơn. Các nhà đầu tư trông đợi vào công bố dữ liệu về GDP của Canada. Các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng lần lượt là 1.28150 và 1.28650. Mô hình kỹ thuật này cho thấy có thể có một sự điều chỉnh đối với cặp tiền tệ USD/CAD. Sự hình thành đảo ngược mạnh của giá và sự phân kỳ biểu đồ tần số MACD đã được hình thành. Nếu số liệu thống kê từ Canada lạc quan thì giá USD/CAD có thể đạt mức 1.27600-1.27000.

Phương án thay thế là sự tăng trưởng hơn nữa của cặp tiền tệ USD/CAD tới mức làm tròn là 1.29000.

JustMarkets, 2/3/2018

Bài viết này phản ánh quan điểm cá nhân và không được hiểu như là một lời khuyên đầu tư, và/hoặc chào hàng, và/hoặc yêu cầu liên tục thực hiện các giao dịch tài chính, và/hoặc một lời bảo đảm, và/hoặc dự báo về các sự kiện trong tương lai.

Mở tài khoản

Nhận phân tích miễn phí

* trường bắt buộc