Justmarkets | JUST COMFORTABLE TRADING

ข่าวสารของเรา

กำหนดการบำรุงรักษาในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2567

 – 12/6/2567
เรียน ท่านลูกค้า!
เราต้องการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการปิดปรับปรุงทางเทคนิคเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของการซื้อขายที่กำลังจะเกิดขึ้นของเราซึ่งมีกำหนดในวันที่ 15 มิถุนายน การปิดปรับปรุงนี้มีความจำเป็นเพื่อให้ระบบของเรามีความน่าเชื่อถือ และมีประสิทธิผล
โปรดทราบว่าการปิดปรับปรุงนี้อาจทำให้เกิดปัญหาในการให้บริการชั่วคราว
กำหนดเวลาในการปิดปรับปรุง:
  • วัน และเวลาเริ่มต้น: 15-06-2567 เวลา 21:00 น. (GMT+2)
  • วัน และเวลาสิ้นสุด: 16-06-2567 เวลา 03:00 น. (GMT+2)
ทีมงานของเรากำลังทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าการปิดปรับปรุงนี้จะเสร็จสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการหยุดชะงักให้น้อยที่สุด
ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจ และความร่วมมือของคุณ
ขอแสดงความนับถือ
ทีมงาน JustMarkets