Korelasi Hasil Bon Kerajaan Dengan Dolar AS Dan Emas

Key Metrics To Evaluate Trading

Bon kerajaan ialah sekuriti hutang yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk meningkatkan modal. Kerajaan mengeluarkan bon untuk membiayai pelbagai aktiviti, seperti projek infrastruktur, program sosial atau defisit belanjawan. Apabila pelabur membeli bon kerajaan, mereka pada dasarnya meminjamkan wang kepada kerajaan sebagai pertukaran untuk pembayaran faedah yang tetap (pembayaran kupon) dan pulangan amaun prinsipal pada tempoh matang.

Hasil bon kerajaan, juga dikenali sebagai kadar faedah bon kerajaan mewakili pulangan pelaburan yang pelabur boleh jangka akan terima daripada pemegangan bon kerajaan. Hasil ini biasanya dinyatakan sebagai peratus nilai muka bon dan juga sama ada boleh menjadi nilai tetap atau berubah-ubah, bergantung pada jenis bon.

Korelasi antara hasil bon kerajaan, dolar AS dan emas boleh berbeza-beza bergantung pada pelbagai faktor dan keadaan pasaran. Berikut adalah beberapa pemerhatian umum:

  • Hasil Bon Kerajaan dan Dolar AS

Hasil bon kerajaan yang lebih tinggi biasanya menjadikan mata wang negara (dalam kes kita, dolar AS) lebih menarik kepada pelabur kerana ia menawarkan pulangan yang lebih tinggi. Apabila hasil bon kerajaan meningkat, pelabur asing mungkin berminat untuk melabur dalam mata wang untuk memanfaatkan hasil yang lebih tinggi, berpotensi membawa kepada peningkatan nilai mata wang. Walau bagaimanapun, perhubungan antara hasil bon dan nilai mata wang boleh dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti pertumbuhan ekonomi, jangkaan inflasi, dan dasar monetari.

  • Hasil Bon Kerajaan dan Emas

Emas sering dilihat sebagai aset selamat, terutamanya semasa ketaktentuan ekonomi atau pasaran. Apabila hasil bon kerajaan rendah atau menurun, ia boleh menjadikan aset tidak berhasil seperti emas lebih menarik kepada pelabur yang ingin mengekalkan modal atau mempelbagaikan portfolio mereka. Sebaliknya, apabila hasil bon kerajaan meningkat dengan ketara, kos peluang pemegangan emas meningkat kerana bon menawarkan potensi pendapatan yang lebih tinggi.

Harus diingat bahawa perhubungan antara hasil bon kerajaan dan emas tidak selalunya mudah dan ia boleh dipengaruhi oleh pelbagai jenis faktor, termasuk jangkaan inflasi, perkembangan geopolitik dan sentimen pasaran.

Artikel Terakhir
Semua Artikel
Apakah Strategi Perdagangan Pasaran Neutral?
Strategi perdagangan pasaran neutral adalah satu strategi pelaburan yang bermatlamat untuk mengaut keuntungan daripada harga yang naik dan turun dalam sekuriti berbeza sambil meminimumkan impak pergerakan pasaran umum.
Baca lagi