Berita Kami

Pelayanan demo JustMarkets terhenti bekerja

 – 17/11/2015
Kepada pelanggan JustMarkets!

Kami ingin memaklumkan bahawa pada 17 November 2015 pada waktu 16:30 masa pelayan (GMT+2) akan terdapat waktu henti seketika (10-20 minit) pada waktu kerja bagi pelayan demo JustMarkets. Kami ingin anda mengambil perhatian ini sewaktu berdagang dan memohon maaf terhadap sebarang kesulitan.

Yang Benar,
JustMarkets