Tiền thưởng Chào mừng Chạy Thử

Chương trình khuyến mãi này đã kết thúc, nhưng quý vị luôn có thể đăng ký, gửi tiền vào tài khoản của quý vị và bắt đầu giao dịch với JustMarkets.

Tiền thưởng Chào mừng Chạy Thử

Thử giao dịch Forex thật và kiểm tra kỹ năng của bạn mà không mất phí.

Tiền thưởng Chào mừng Chạy Thử chính là cơ hội của bạn, đừng bỏ lỡ!

Tiền thưởng Chào mừng Chạy Thử áp dụng cho tất cả các khách hàng mới của JustMarkets và cũng dành cho những người trước đó chưa từng nhận được tiền thưởng chào mừng từ công ty. Giao dịch bằng tiền thưởng này không yêu cầu bất kỳ khoản nạp tiền ký quỹ nào. Giao dịch sinh lời và rút về tất cả số tiền kiếm được bằng các quỹ tiền thưởng. *

Cách thức kiếm tiền với Tiền thưởng Chào mừng Chạy Thử?
 • Đăng ký tại JustMarkets

 • Mở một tài khoản Chào mừng (Thưởng không cần nạp tiền)

 • Giao dịch sinh lời

Nhận tiền thưởng!

* Để có thể rút tiền lợi nhuận kiếm được trên quỹ tiền thưởng, yêu cầu phải thực hiện các điều kiện quy định trong khoản 5, 6 của quy định Tiền thưởng Chào mừng Chạy Thử.

 • Chỉ những khách hàng trước đó chưa nhận được Tiền thưởng Chào mừng, Tiền thưởng Chào mừng 2.0 hoặc Tiền thưởng Chào mừng Thành viên Mới cho mọi tài khoản giao dịch của họ mới có thể nhận được Tiền thưởng Chào mừng Chạy Thử.
 • Một khách hàng chỉ có thể mở một tài khoản Chào mừng (Thưởng không cần nạp tiền) và nhận được Tiền thưởng Chào mừng Chạy Thử với số tiền là 5 USD một lần.
 • Người cư trú và công dân của các nước sau đây không được tham gia vào chương trình Tiền thưởng Chào mừng Chạy Thử: Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Nga, Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Azerbaijan, Armenia, Moldova và Kyrgyzstan.
 • Để được nhận Tiền thưởng Chào mừng Chạy Thử nhà giao dịch phải đăng ký Back Office và mở tài khoản Chào mừng (Thưởng không cần nạp tiền). Các quỹ tiền thưởng sẽ được tự động ghi có vào tài khoản. Vui lòng lưu ý rằng khi mở tài khoản Chào mừng bạn bắt buộc phải xác minh số điện thoại hiện dùng.
 • Lợi nhuận thu được trong quá trình giao dịch bằng các quỹ tiền thưởng sẽ có thể được rút sau 30 ngày dương lịch kể từ thời điểm tài khoản chào mừng (Thưởng không cần nạp tiền) được mở, nhưng chỉ sau khi đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện được mô tả trong điều 6 của những quy định này. Lợi nhuận cũng có thể được rút trước khi kết thúc thời hạn được đề ra. Trong trường hợp này, ngoài các điều kiện được mô tả trong điều 6, khách hàng phải thực hiện được các lệnh giao dịch với tổng khối lượng là 1,25 lot. Thông tin chi tiết về tiền thưởng được hiển thị ở trang "Tiền thưởng nhận được" tại Back Office và sẽ được cập nhật sau mỗi 2 giờ.
 • Để có thể rút tiền lợi nhuận, khách hàng cần dăng đánh giá về công ty của chúng tôi, trong đó nêu rõ các thông tin sau: lý do chọn công ty chúng tôi, số tài khoản Chào mừng của khách hàng, kinh nghiệm giao dịch với công ty chúng tôi, kết quả giao dịch trên quỹ tiền thưởng, ấn tượng khi làm việc với công ty chúng tôi.
  Danh sách các nguồn cho đánh giá:
 • Các điều khoản giao dịch sau đây được áp dụng với Tài khoản Chào mừng:
  • Đòn bẩy: từ 1:1 đến 1:2000;
  • Khối lượng đặt hàng: 0,01 lot;
  • Số lượng lệnh có thể được mở cùng một lúc: không quá 5;
  • Công cụ giao dịch: các cặp tiền tệ và kim loại của tài khoản Classic;
  • Chênh lệch (spread): thả nổi từ 2 pip;
  • Phương thức khớp lệnh: Khớp lệnh theo cơ chế giá thị trường (Market Execution);
  • Mức gọi ký quỹ/ngưng giao dịch: 40% / 20%.
 • Nếu tổng tài sản trên tài khoản giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng với số tiền thưởng, sau khi hết thời hạn thực hiện đầy đủ các điều kiện được yêu cầu, tất cả các đơn đặt hàng mở sẽ được đóng lại và số dư của tài khoản sẽ được thiết lập về không.
 • Khi hoạt động rút/chuyển lợi nhuận giữa các tài khoản diễn ra lần đầu tiên, số tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn.
 • Trường hợp phát hiện trùng khớp địa chỉ IP hay dữ liệu cá nhân hoặc các dấu hiệu khác của các tài khoản thuộc sở hữu của các khách hàng khác, các tài khoản này có thể bị chặn và/hoặc số tiền thưởng và lợi nhuận có thể bị hủy bỏ.
 • Công ty có quyền hủy bỏ tiền thưởng mà không cần giải thích.
 • Không chia sẻ doanh thu đối tác nào sẽ được ghi có cho giao dịch trên các tài khoản Chào mừng.
 • Công ty bảo lưu quyền thay đổi quy định của chương trình này mà không cần thông báo trước.
 • Chương trình có giá trị đến hết ngày 07/04/2017.