Tiền thưởng chào mừng

Chương trình khuyến mãi này đã kết thúc. Nhận tiền thưởng Chào mừng Chạy Thử.

Quý vị đã nhận được một khoản tiền thưởng chưa? Chúng tôi có tiền thưởng cho quý vị đây

JustMarkets muốn chào đón quý vị đến với thế giới giao dịch tuyệt vời bằng việc cho quý vị cơ hội để thử trải nghiệm các dịch vụ của công ty với việc nhận Tiền thưởng Chào mừng không yêu cầu ký quỹ.

Tiền thưởng chào mừng được trao cho mỗi khách hàng mới, người muốn thử trải nghiệm làm việc trên thị trường ngoại hối và trải nghiệm khả năng của nền tảng MetaTrader 4. Kiểm tra thời gian khớp lệnh, cảm nhận thị trường và kiếm thu nhập mà không phải dùng tiền của quý vị!

Lợi nhuận thu được từ giao dịch trên quỹ tiền thưởng có thể được rút về!

Đăng ký
Mọi chuyện thật dễ dàng như đếm một, hai, ba vậy!
1 bước
Đăng ký Back Office và hoàn tất quy trình xác minh (nếu quý vị chưa xác minh)
2 bước
Mở bất kỳ tài khoản giao dịch nào
3 bước
Nhận Tiền thưởng Chào mừng của quý vị vào tài khoản
 • Một khách hàng chỉ có thể nhận được một khoản Tiền thưởng Chào mừng trên một tài khoản giao dịch mà chưa bao giờ được nạp tiền (bằng hình thức ký gửi hoặc chuyển tiền vào tài khoản).
 • Để nhận Tiền thưởng Chào mừng, khách hàng phải đăng ký Back Office và hoàn tất quy trình xác minh.
 • Lợi nhuận, thu được từ giao dịch trên quỹ tiền thưởng có thể rút về hoặc chuyển vào tài khoản giao dịch khác ở bất cứ thời điểm nào.
 • Khi lần đầu tiến hành rút tiền từ/nạp tiền vào/chuyển tiền giữa bất kỳ tài khoản nào, phí hoa hồng bổ xung tính vào số Tiền thưởng Chào mừng sẽ được áp dụng.
 • Khi chuyển tiền giữa các tài khoản (trường "Số tiền") hoặc rút tiền lợi nhuận kiếm được (trường "Số tiền muốn rút"), xin vui lòng cho biết số tiền yêu cầu có tính đến phí hoa hồng bổ xung tính trên số Tiền thưởng Chào mừng.
 • Trường hợp phát hiện trùng khớp hoàn toàn hoặc một phần địa chỉ IP hay dữ liệu cá nhân hoặc các dấu hiệu khác của các tài khoản thuộc sở hữu của các khách hàng khác, các tài khoản này có thể bị chặn và/hoặc số tiền thưởng và lợi nhuận có thể bị hủy bỏ.
 • Nghiêm cấm làm việc thông qua máy chủ proxy hoặc chương trình thay đổi địa chỉ IP thực.
 • Công ty có quyền hủy bỏ Tiền thưởng Chào mừng mà không cần đưa ra bất kỳ lý do nào.
 • Không chia sẻ doanh thu đối tác nào sẽ được ghi có cho giao dịch trên quỹ Tiền thưởng Chào mừng.
 • Công ty bảo lưu quyền thay đổi, cập nhật hoặc hủy bỏ chương trình này.
 • Chương trình có giá trị đến hết ngày 25/10/2013.