Tiền thưởng Chào mừng Mới

Chương trình khuyến mãi này đã kết thúc, nhưng quý vị luôn có thể đăng ký, gửi tiền vào tài khoản của quý vị và bắt đầu giao dịch với JustMarkets.

Khởi đầu cuộc sống mới Với tiền thưởng chào mừng mới!

Quý vị đã bao giờ mơ ước trở thành một thương nhân thành đạt nhưng vì do dự nên không dám theo đuổi ước mơ? Đừng do dự nữa! Đã đến lúc bắt đầu cuộc sống mới với Tiền thưởng Chào mừng Mới của JustMarkets!

Tất cả các khách hàng chưa nhận được Tiền thưởng Chào mừng hoặc Tiền thưởng Chào mừng 2.0 có thể nhận Tiền thưởng Chào mừng Mới. Quý vị không cần phải gửi tiền vào tài khoản và hoàn thành quy trình xác minh. Lợi nhuận thu được trên quỹ tiền thưởng sẽ có thể rút về được. *

Mọi chuyện thật dễ dàng như đếm một, hai, ba vậy!
 • Đăng ký Back Office.
 • Mở Tài khoản Chào mừng.
 • Bắt đầu giao dịch!

* Để có thể rút tiền lợi nhuận kiếm được trên quỹ tiền thưởng, yêu cầu phải thực hiện các điều kiện quy định trong khoản 5, 6 của quy định Tiền thưởng Chào mừng Mới. Xin vui lòng đọc các quy định này một cách cẩn thận.

 • 1. Chỉ các khách hàng chưa nhận được Tiền thưởng Chào mừng hoặc Tiền thưởng Chào mừng 2.0 đối với bất kỳ tài khoản giao dịch nào của họ trước đó mới có thể được nhận Tiền thưởng Chào mừng Mới.
 • 2. Một khách hàng chỉ có thể nhận được Tiền thưởng Chào mừng Mới đối với tài khoản Chào mừng với số tiền 5 USD một lần duy nhất.
 • 3. Tiền thưởng không khả dụng đối với các khách hàng đến từ các quốc gia: Ấn Độ, Bănglađét, Pakistan, Nga, Ucraina, Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, A-déc-bai-gian, Armenia, Moldova, Kyrgyzstan.
 • 4. Để nhận được Tiền thưởng Chào mừng Mới, khách hàng cần đăng ký Back Office và mở một tài khoản Chào mừng. Trong quá trình mở tài khoản, khách hàng sẽ cần phải xác minh số điện thoại hiện tại của mình.
 • 5. Lợi nhuận thu được trong quá trình kinh doanh trên quỹ tiền thưởng sẽ có thể rút về trong 30 ngày theo lịch dương tính từ thời điểm mở tài khoản Chào mừng nhưng chỉ sau khi đã đáp ứng được các điều kiện quy định trong khoản 6 của các quy định này. Ngoài ra lợi nhuận cũng có thể được rút về trước khi kết thúc thời hạn nêu trên. Trong trường hợp này ngoài các điều kiện được quy định trong khoản 6, khách hàng cần thực hiện lệnh giao dịch với tổng khối lượng 1,25 lot. Các thông tin chi tiết về tiền thưởng được thể hiện ở trang "Tiền thưởng nhận được" trong Back Office và được cập nhật 2 giờ một lần.
 • 6. Để tiến hành rút tiền lợi nhuận, khách hàng cần đăng đánh giá về công ty của chúng tôi, trong đó nêu rõ các thông tin sau: lý do chọn công ty chúng tôi, số tài khoản Chào mừng của khách hàng, kinh nghiệm giao dịch với công ty chúng tôi, kết quả giao dịch trên quỹ tiền thưởng, ấn tượng khi làm việc với công ty chúng tôi.
  Danh sách các nguồn cho đánh giá:
  • Tiếng Anh: forex-tsd.com, earnforex.com, forextips.com, forexfactory.com, digitalcashpalace.com, donnaforex.com.
  • Tiếng In-đô-nê-xia: www.kaskus.co.id, kgforexworld.com, ceriwis.com, forum.indowebster.com, indo-investasi.com, diskusiforex.com, carigold.com.
  • Tiếng Mã lai: carigold.com, mforum.cari.com.my, wangolds.com, www.foruminvestasi.com, portalkini.com, forum.pakarinvestasi.com
 • 7. Tài khoản Chào mừng là một tài khoản trao đổi miễn phí (swap-free).
  Các điều khoản giao dịch sau đây được áp dụng với Tài khoản Chào mừng:
  • Đòn bẩy: từ 1:1 đến 1:2000;
  • Khối lượng đặt hàng: chỉ 0,01 lot;
  • Số lượng lệnh có thể được mở cùng một lúc: không quá 5;
  • Công cụ giao dịch: các cặp tiền tệ và kim loại của Tài khoản cổ điển;
  • Chênh lệch (spread): thả nổi từ 2 pip;
  • Phương thức khớp lệnh: Khớp lệnh theo cơ chế giá thị trường (Market Execution);
  • Mức gọi ký quỹ / ngưng giao dịch: 40% / 20%.
 • 8. Nếu Tổng tài sản (Equity) trong tài khoản giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng với quy mô tiền thưởng, sau khi hết thời hạn để thực hiện đầy đủ các điều kiện bắt buộc, tất cả các lệnh đã mở sẽ được đóng lại và số dư của tài khoản sẽ được thiết lập về không.
 • 9. Một khi lần rút / chuyển lợi nhuận đầu tiên giữa các tài khoản được thực hiện, tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn.
 • 10. Trường hợp phát hiện trùng khớp địa chỉ IP hay dữ liệu cá nhân hoặc các dấu hiệu khác của các tài khoản thuộc sở hữu của các khách hàng khác nhau, các tài khoản này có thể bị chặn và / hoặc số tiền thưởng và lợi nhuận có thể bị hủy bỏ.
 • 11. Công ty có quyền hủy bỏ tiền thưởng mà không cần giải thích.
 • 12. Không thị phần doanh thu đối tác nào sẽ được ghi có trên các tài khoản Chào mừng.
 • 13. Công ty bảo lưu quyền thay đổi các quy định của chương trình khuyến mãi mà không cần thông báo trước.
 • 14. Chương trình khuyến mãi có hiệu lực cho đến hết ngày 09/12/2015.