25% thưởng tiền ký quỹ

Tiếp tục làm những gì quý vị yêu thích và hưởng lợi từ điều đó! JustMarkets ưu đãi tặng thưởng cho mỗi lần quý vị thực hiện ký quỹ. Bây giờ nếu quý vị nạp vào tài khoản của quý vị từ 100 USD trở lên, quý vị có một cơ hội tuyệt vời để nhận được tiền thưởng lên đến 25% số tiền nạp vào của quý vị.

Ví dụ, nếu quý vị ký gửi vào tài khoản của mình với 5000 USD, quý vị có thể nhận được 1250 USD tiền thưởng. Số tiền này có thể rút về hoặc sử dụng cho hoạt động giao dịch tiếp theo sau khi quý vị đã giao dịch một khối lượng nhất định theo Quy định Thưởng Tiền ký quỹ.

get 25% on every deposit
 • Gửi tiền vào tài khoản của quý vị với số tiền ít nhất là 100 USD.

 • Chọn số tiền thưởng theo sở thích của quý vị. Tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào quý vị và chiến lược kinh doanh của quý vị.

 • Giao dịch mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Số tiền thưởng sẽ không được hiển thị trên số dư tài khoản giao dịch của quý vị cho đến khi quý vị đã tiến hành giao dịch với số lot yêu cầu. Điều này sẽ giúp tránh gây nhầm lẫn cho quý vị và cho quý vị thấy được tình trạng hiện tại của tài khoản của quý vị.

 • Nhận tiền thưởng vào tài khoản giao dịch của quý vị và tiếp tục kiếm lợi nhuận với JustMarkets!

 • Tiền thưởng được áp dụng cho tất cả các tài khoản giao dịch Classic và NDD.
 • Khách hàng có cơ hội được chọn số tiền thưởng. Lượng tiền thưởng phụ thuộc vào tổng khoản tiền ký quỹ:
  • 10% hoặc 15% trên mỗi khoản tiền gửi từ 100 USD đến 500 USD;
  • 10%, 15%, 20% hoặc 25% trên mỗi khoản tiền gửi từ 500 USD trở lên.
  Các khoản tiền ký quỹ sẽ không được cộng dồn lại, tiền thưởng sẽ chỉ nhận được tính trên khoản tiền ký quỹ một lần. Ví dụ, các khoản tiền gửi của khách hàng lần lượt là 50 USD và 50 USD, chúng sẽ không được cộng dồn thành 100 USD và tiền thưởng sẽ không được ghi có. Tiền ký quỹ được thực hiện bằng cách sử dụng Bất kỳ hệ thống thanh toán nào khả dụng đối với khách hàng của JustMarkets sẽ được tham gia vào chương trình thưởng. Để tìm hiểu thêm về các hệ thống thanh toán khả dụng, vui lòng truy cập trang này.
 • Quy định Thưởng Tiền ký quỹ Đặc biệt có thể được áp dụng đối với một số các hệ thống thanh toán.
 • Các tài khoản ký quỹ với ít hơn 100 USD không được tham gia chương trình khuyến mãi này.
 • Các giới hạn về số tiền thưởng tối đa có thể nhận được như sau:
  • 5 000 USD là số tiền thưởng tối đa có thể được nhận trên một tài khoản giao dịch;
  • 10 000 USD là số tiền thưởng tối đa có thể được nhận trên tất cả các tài khoản giao dịch của một khách hàng.
 • Để nhận được một khoản tiền thưởng, khách hàng phải đánh dấu "Nhận một khoản tiền thưởng", chọn số tiền thưởng, đọc và chấp nhận "Quy định Thưởng Tiền ký quỹ" và bấm vào nút "Nạp tiền".
 • Tiền thưởng sẽ không được nhận cho việc chuyển khoản nội bộ giữa các tài khoản của khách hàng.
 • Số tiền thưởng sẽ không được ghi có vào tài khoản giao dịch và không được sử dụng như một ký quỹ bổ xung cho hoạt động giao dịch cho đến khi khách hàng đáp ứng các điều kiện, chỉ định tại khoản 9 trên các quy định Thưởng Tiền ký quỹ. Cho đến thời điểm khối lượng yêu cầu được giao dịch, số tiền thưởng mới được hiển thị trên trang "Tiền thưởng nhận được" trong Back Office của khách hàng.
 • Để ghi có số tiền thưởng vào tài khoản giao dịch, khách hàng cần giao dịch với khối lượng sau đây:
  • < Số Lot > = < Lượng tiền thưởng > / 3 đối với tài khoản Classic;
  • < Số Lot > = < Lượng tiền thưởng > / 2 đối với tài khoản NDD.
 • Tiền thưởng có thể nhận được cho mỗi lần nạp tiền với số tiền từ 100 USD trở lên, nhưng trong trường hợp này, khối lượng yêu cầu (theo quy định tại khoản 9 của quy định hiện tại) được giao dịch liên tiếp theo thứ tự của các khoản tiền ký quỹ.
 • Các đơn hàng sau đây không được xem xét trong việc tính toán khối lượng giao dịch:
  • đơn hàng với kết quả giao dịch ít hơn 3 pip;
  • đơn hàng đóng trước khi tài khoản được ký gửi để tham gia vào các chương trình thưởng.
 • Cho đến thời điểm khối lượng cần thiết được giao dịch, chỉ có lợi nhuận là có thể được rút về. Để loại bỏ các hạn chế về việc rút các khoản ký quỹ mà tham gia vào chương trình khuyến mãi, tiền thưởng sẽ được hủy bỏ trong cột "Trạng thái" trên trang "Tiền thưởng nhận được" trong Back Office.
 • Sau khi khối lượng yêu cầu theo quy định Thưởng Tiền ký quỹ được giao dịch, khách hàng sẽ cần yêu cầu chuyển tiền thưởng trên trang "Tiền thưởng nhận được" trong Back Office để ghi có khoản tiền thưởng vào tài khoản giao dịch. Yêu cầu sẽ được xử lý ngay khi có thể nhưng không quá khoảng thời gian 2 ngày làm việc.
 • Thời gian tối đa để giao dịch khối lượng yêu cầu là 90 ngày lịch kể từ thời điểm ký quỹ vào tài khoản giao dịch. Sau khi hết thời hạn nêu trên, trong trường hợp các điều kiện được mô tả trong khoản 9 của quy định hiện tại không được đáp ứng, tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ.
 • Không có giới hạn về chia sẻ doanh thu đối tác từ các tài khoản giao dịch tham gia vào chương trình khuyến mãi.
 • Công ty bảo lưu quyền thay đổi, cập nhật hoặc hủy bỏ chương trình này.
 • Chương trình có giá trị từ ngày 30/01/2014 đến hết ngày 31/05/2014.
Gửi tiền
Đăng ký