Hỗ trợ khách hàng 24/7

Hỗ trợ

Bạn cần được giải đáp? Đội ngũ hỗ trợ đa ngôn ngữ có trình độ chuyên môn của chúng tôi sẽ trợ giúp 24/7 để nhanh chóng cung cấp câu trả lời cho tất cả các câu hỏi.

  • FAQ

    Trả lời các câu hỏi thường gặp về giao dịch trên thị trường ngoại hối Forex, điều khoản giao dịch và các sản phẩm của công ty JustMarkets.

  • Thông tin liên hệ

    Liên hệ các phòng ban chính của JustMarkets. Đội ngũ hỗ trợ đa ngôn ngữ có trình độ sẽ trợ giúp 24/24 về các vấn đề liên quan tới giao dịch, thanh toán và quan hệ đối tác.