Chính sách quyền riêng tư

Một trong những ưu tiên chính của Công ty là bảo mật đầy đủ cho Khách hàng. Công ty không công khai thông tin của Khách hàng hay sử dụng cho các mục đích riêng của bên thứ ba. Công ty không bán, tiết lộ hoặc cung cấp thông tin về danh tính và tài khoản của Khách hàng cho các bên thứ ba để sử dụng tạm thời. Công ty coi trọng danh tiếng và tôn trọng Khách hàng của mình.

Thu Thập Thông Tin

Công ty thu thập thông tin từ tất cả Khách hàng. Thông tin được yêu cầu bao gồm họ tên đầy đủ, ngày sinh, quốc gia cư trú, số điện thoại, địa chỉ đầy đủ, bao gồm mã thành phố, v.v. Tất cả thông tin này được Khách hàng cung cấp trong quá trình đăng ký Back Office. Việc thu thập thông tin là điều kiện bắt buộc để bắt đầu mối quan hệ hợp tác kinh doanh với Công ty.

Dữ Liệu Cá Nhân Được Công Ty Thu Thập

Dữ liệu cá nhân do Khách hàng cung cấp bao gồm:
  • thông tin được Khách hàng đưa ra trong quá trình đăng ký Back Office (họ tên đầy đủ, ngày sinh, quốc gia cư trú, số điện thoại, địa chỉ đầy đủ, bao gồm cả mã thành phố);
  • các tài liệu cho phép Công ty xác minh danh tính của Khách hàng khi đăng ký Back Office, cụ thể là các giấy tờ tùy thân được chính phủ cấp (hộ chiếu, thẻ căn cước quốc gia, bằng lái xe hoặc tài liệu tương tự);
  • giấy tờ xác nhận nơi cư trú (hóa đơn điện nước (gas, nước, điện, v.v.), sao kê ngân hàng);
  • chứng từ xác nhận chuyển tiền (trường hợp chuyển khoản theo quyết định của Công ty).

Cookies

Công ty sử dụng Cookie để đảm bảo trang web được hoạt động hiệu quả và để tạo các báo cáo thống kê. Việc sử dụng các tệp này cho phép Công ty thiết lập hoạt động của trang web sao cho thân thiện với người dùng và nâng cao tính hữu dụng của các trang trên web với Khách hàng. Cookie là các tệp nhỏ chứa dữ liệu về hoạt động của Khách hàng trên trang web của Công ty. Chúng nằm trên máy tính của Khách hàng khi Khách hàng truy cập vào trang web của Công ty. Khi Khách hàng truy cập trang web vào lần tiếp theo, các tệp sẽ trích xuất thông tin về lần truy cập trước đó. Cookie chứa một chuỗi ký tự, đóng vai trò là mã nhận dạng trình duyệt của Khách hàng. Các tệp này được sử dụng để theo dõi khách truy cập trang web và cung cấp khả năng truy cập nhanh hơn và thuận tiện hơn. Thông tin này không giúp định danh Khách hàng; nó chỉ cho phép Công ty ước lượng sự quan tâm của Khách hàng đối với các dịch vụ của Công ty và hoạt động trên trang web. Tất cả các thông tin đều ở dưới dạng ẩn danh. Khách hàng có thể ngừng tiếp nhận Cookie bằng cách thay đổi cài đặt trong menu của trình duyệt.

Việc Sử Dụng Thông Tin

Thông tin do Khách hàng cho biết chỉ được sử dụng để cung cấp các dịch vụ chất lượng. Ví dụ: thông tin liên hệ của Khách hàng có thể được dùng trong trường hợp cần liên hệ khẩn cấp với Khách hàng, hoặc để thông báo cho Khách hàng về các cập nhật và tin tức của Công ty. Khi cung cấp thông tin về bản thân, Khách hàng xác minh Back Office cá nhân, từ đó có thể tham gia vào việc áp dụng chính sách AML (chống rửa tiền). Dữ liệu của khách hàng được dùng để xác nhận danh tính, mở tài khoản giao dịch và/hoặc tài khoản đối tác, nhận thông báo nhanh chóng về các dịch vụ mới của Công ty, duy trì cơ sở dữ liệu về tài khoản của khách hàng và phân tích dữ liệu thống kê để cung cấp dịch vụ và sản phẩm có chất lượng cao hơn

Bảo Vệ Thông Tin

Công ty sử dụng công nghệ tiên tiến để cung cấp bảo mật cho dữ liệu cá nhân. Nhân viên của Công ty duy trì các tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong quá trình chuyển giao thông tin trong công ty.

Tiết Lộ Thông Tin Cho Các Bên Thứ Ba

Công ty chỉ giữ quyền cung cấp thông tin Khách hàng cho các bên thứ ba trong những trường hợp cụ thể. Những trường hợp như vậy có thể là:
  • bảo vệ quyền cá nhân và tài sản trước tòa;
  • thực hiện các lệnh của tòa án;
  • cung cấp thông tin cho các cơ quan thực thi pháp luật theo yêu cầu chính thức;
  • chuyển giao thông tin cho các đối tác kinh doanh (ủy thác) để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Những Thay Đổi Về Dữ Liệu Cá Nhân

Vì Công ty cho rằng tất cả các thông tin đều mang tính toàn vẹn và có liên quan, Công ty yêu cầu Khách hàng thông báo cho Công ty về thay đổi bất kỳ trong dữ liệu cá nhân thông qua các biểu mẫu được chỉ rõ tại Back Office.

Từ Chối Cung Cấp Thông Tin Cá Nhân

Khách hàng có quyền từ chối cung cấp thông tin cá nhân theo quy định nếu điều đó đi ngược lại niềm tin của Khách hàng. Tuy nhiên, trong trường hợp này, Công ty sẽ không thể cung cấp cho Khách hàng một số hoặc bất kỳ dịch vụ nào của mình.