Start
Nhận giải thưởng bằng tiền có thể rút!
 • Giải nhì
  $5.000
 • Giải nhất
  $10.000
 • Giải nhì
  $5.000
 • Giải ba
  $2.500

Great Contest 2019

Quy tắc Great contest 2019:
 • Mọi khách hàng đều có thể tham gia cuộc thi bằng tài khoản Standard, ECN Zero hoặc Pro.
 • Để trở thành người tham gia cuộc thi, bạn cần gửi vào tài khoản ít nhất 1.000 USD bằng một lần gửi trong quá trình đăng ký. Sau đó, cần đăng ký tham gia thi, sử dụng nickname trong phần “Thưởng và Khuyến Mại” tại mục "Tham gia Thi". Vui lòng lưu ý rằng chỉ tài khoản đã nhận được số tiền gửi tối thiểu theo quy định mới có thể đăng ký tham gia. Việc chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản không được tính là gửi thêm tiền vào tài khoản.
 • Quá trình đăng ký thi bắt đầu vào ngày 6 tháng Năm, 2019 và kết thúc vào 26 tháng Năm, 2019.
  Người thắng cuộc sẽ được xác định dựa trên điểm % Lợi nhuận đạt được trong quá trình diễn ra cuộc thi, được tính bằng tỷ lệ phần trăm tăng Cổ phiếu nhân với số ngày có lãi.
 • Giai đoạn thi giao dịch bắt đầu từ ngày 27 tháng Năm, 2019 tới 30 tháng Sáu, 2019
  Ba giải thưởng lớn sẽ được trao cho tốp 3 nhà giao dịch có % lợi nhuận cao nhất:
  • – 10.000 USD cho vị trí dẫn đầu;
  • – 5.000 USD cho vị trí thứ hai;
  • – 2.500 USD cho vị trí thứ ba.
 • Trong quá trình thi giao dịch bảng thống kê tốp 3 thí sinh đứng đầu sẽ được thể hiện trên trang Cuộc Thi. Bảng sẽ thể hiện dữ liệu của ngày giao dịch trước đó, và được cập nhật một lần mỗi ngày.
 • Giải thưởng tiền sẽ được ghi có vào số dư của tài khoản của người thắng cuộc, trong vòng 3 ngày sau khi cuộc thi kết thúc và sau đó người thắng có thể dùng để giao dịch hoặc rút ra.
 • Công ty bảo lưu quyền thay đổi, cập nhật hoặc hủy khuyến mại này mà không cần thông báo trước.
 • Trong trường hợp xảy ra trùng lặp địa chỉ IP hoặc dữ liệu cá nhân, hoặc những dấu hiệu cho thấy tài khoản thuộc về khách hàng khác, những tài khoản này sẽ bị cấm tham gia cuộc thi.
 • Khách hàng không bị giới hạn chia sẻ doanh thu từ những tài khoản giao dịch tham gia cuộc thi.
Đọc thêm