Mối tương quan tiền tệ là gì?

 What is currency correlation?

Mối tương quan tiền tệ cho nhà giao dịch biết liệu hai cặp tiền tệ có di chuyển theo cùng hướng, thay đổi ngược chiều hay hoàn toàn theo các hướng ngẫu nhiên hay không. Ví dụ như nếu bạn giao dịch đồng bảng Anh và đồng yên Nhật (GBP/JPY), thì trên thực tế bạn đang giao dịch một trong các nhánh của cặp GBP/USD và USD/JPY. Hai loại tiền tệ này có mối tương quan với nhau vì chúng đều có liên kết với đồng USD.

Nếu bạn thể hiện mối tương quan bằng con số, thì mối tương quan này được biểu thị thông qua một hệ số đặc biệt:

  • +1 gợi ý rằng hai cặp FX này sẽ 100% di chuyển theo cùng một hướng;
  • -1 gợi ý rằng hai cặp FX này sẽ 100% di chuyển ngược hướng;
  • 0 cho thấy không có mối tương quan nào giữa hai cặp tiền tệ này.

Có hai dạng mối tương quan: tích cực và tiêu cực.

Direction of Correlation

Ví dụ về mối tương quan tích cực (trực tiếp): biểu đồ thể hiện cặp EUR/USD và GBP/USD.

 p-2

Ví dụ về mối tương quan tiêu cực (nghịch): biểu đồ thể hiện tài sản DXY và EURO tương lai.

p-3

Thông thường, mối tương quan giữa hai tài sản được hiển thị dưới dạng bảng:

p-4

Mối tương quan tiền tệ có tính biến động, vì vậy cần điều chỉnh định kỳ hệ số này. Có một số lý do làm cho hệ số tương quan thay đổi. Những lý do phổ biến nhất đó là các chính sách tiền tệ khác nhau, phản ứng của các cặp tiền tệ đối với những thay đổi về giá trị hàng hóa, cũng như những thay đổi trong các yếu tố cơ bản.

Ngày nay, có nhiều chỉ báo kỹ thuật và thuật toán dành cho các sàn Meta Trader mà giúp theo dõi mối tương quan giữa hai sản phẩm giao dịch. Nhưng mọi nhà giao dịch đều có thể tự mình tính được mối tương quan giữa hai sản phẩm giao dịch bằng bảng tính Excel thông qua công thức “=CORREL(range1, range2)”.

Nhà giao dịch thường sử dụng mối tương quan tiền tệ cho các chiến thuật giao dịch khác nhau, thực hiện phòng vệ cho vị thế và đa dạng hóa rủi ro

Các mối tương quan phổ biến nhất trên thị trường tiền tệ:

  • Đồng euro có mối tương quan nghịch với chỉ số đồng đôla (đồng đôla giảm sẽ dẫn đến đồng euro tăng và ngược lại);
  • Đồng đôla Canada có mối tương quan trực tiếp với dầu mỏ (giá dầu mỏ tăng giúp thúc đẩy sự mạnh lên của đồng đôla Canada và ngược lại);
  • Đồng đôla Úc có mối tương quan trực tiếp với vàng (giá kim loại quý này tăng đồng nghĩa với việc tăng giá của đồng AUD và ngược lại;
  • Vàng có mối tương quan nghịch với chỉ số đồng đôla và lợi suất trái phiếu chính phủ (đồng đôla và lợi suất trái phiếu chính phủ giảm dẫn đến giá của các kim loại quý tăng và ngược lại).

Chúc bạn giao dịch sinh lời.