Tin tức của chúng tôi

Lịch giao dịch cho tháng Mười Một

 – 10/11/2021

Quý khách hàng thân mến,

Xin lưu ý rằng sẽ có một số thay đổi đối với lịch trình các phiên giao dịch.
Mọi thay đổi trong các phiên giao dịch được liệt kê dưới đây:
Thứ năm, ngày 25 tháng 11 năm 2021
Metals - Giờ ngừng hoạt động sớm 20:00
US Shares - Đã đóng cửa
DE40, UK100 - Giờ ngừng hoạt động sớm 23:00
JP225, US30, US100, US500 - Giờ ngừng hoạt động sớm 20:00
BRENT - Giờ ngừng hoạt động sớm 20:30
WTI - Giờ ngừng hoạt động sớm 20:00
CC.f, KC.f, CT.f, SB.f - Đã đóng cửa
LSU.f - Giờ ngừng hoạt động sớm 19:00
NGAS.f, COPPER.f, DJ30.f, DX.f, US500.f, USTEC.f, TY.f - Giờ ngừng hoạt động sớm 20:00
DE40.f - Giờ ngừng hoạt động sớm 23:00
Thứ sáu, ngày 26 tháng 11 năm 2021
Metals - Giờ ngừng hoạt động sớm 20:45
US Shares - Giờ ngừng hoạt động sớm 20:00
JP225, US30, US100, US500 - Giờ ngừng hoạt động sớm 20:15
BRENT - Giờ ngừng hoạt động sớm 21:00
WTI - Giờ ngừng hoạt động sớm 20:45
DJ30.f, DX.f, US500.f, USTEC.f - Giờ ngừng hoạt động sớm 20:15
DE40.f - Giờ ngừng hoạt động sớm 23:00
CT.f - Đóng cửa giữa 15:00 - 20:30
Tất cả các khung giờ đều tính theo giờ máy chủ (GMT+2).
Giờ hoạt động của thị trường ngoại hối và Các phiên giao dịch được đăng tải tại đây.
Vui lòng lưu ý thông tin này khi giao dịch.
Chúc bạn giao dịch thành công!
Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets