Tin tức của chúng tôi

Thay đổi lịch giao dịch từ ngày 07/11/2021

 – 05/11/2021

Quý khách hàng thân mến,

Xin lưu ý rằng sẽ có một số thay đổi đối với lịch trình các phiên giao dịch.
Mọi thay đổi trong các phiên giao dịch được liệt kê dưới đây:
Dụng cụ Từ ngày 08/11/2021 (GMT+2)
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
FX 00:00 – 00:00
Metals 01:00 – 00:00
EU Shares 10:00 – 18:30
US Shares 16:30 – 23:00
DE40 01:05 – 00:00 01:02 – 00:00 01:02 – 23:00
UK100 01:05 – 00:00 01:02 – 00:00 01:02 – 23:00
JP225 01:00 – 00:00
US500 01:00 – 00:00
US30 01:00 – 00:00
US100 01:00 – 00:00
WTI 01:00 – 00:00
BRENT 01:00 – 00:00 03:00 – 00:00
NGAS.f 01:00 – 00:00 01:00 – 23:45
COPPER.f 01:00 – 00:00 01:00 – 23:45
US500.f 01:00 – 23:15; 23:30 – 00:00 01:00 – 23:15
USTEC.f 01:00 – 23:15; 23:30 – 00:00 01:00 – 23:15
DE40.f 01:00 – 23:15; 23:30 – 00:00 01:00 – 23:15
DJ30.f 01:00 – 23:15; 23:30 – 00:00 01:00 – 23:15
DX.f 03:00 – 00:00
MDE50.f 10:00 – 18:30
DETEC30.f 10:00 – 18:30
CT.f 04:00 – 21:20
TY.f 01:00 – 00:00 00:00 – 01:00; 02:00 – 00:00
Giờ hoạt động của thị trường ngoại hối và Các phiên giao dịch được đăng tải tại đây.
Vui lòng lưu ý thông tin này khi giao dịch.
Chúc bạn giao dịch thành công!
Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets