Tin tức của chúng tôi

Thay đổi Giao dịch đối với ES35, EU50, FR40

 – 18/11/2020
Gửi quý khách hàng,

Do khối lượng giao dịch lớn, giao dịch ES35, EU50, FR40 sẽ chuyển sang chế độ chỉ-đóng để đảm bảo an toàn cho vốn của khách hàng. Thay đổi áp dụng từ Thứ Hai tới Thứ Sáu từ 20:00 (GMT+2) cho tới khi thị trường đóng cửa. Vui lòng lưu ý thông tin này khi giao dịch.

Chúng tôi hy vọng đây chỉ là giải pháp ngắn hạn và sẽ thông báo bổ sung tới quý vị khi có thay đổi khác. Chúng tôi rất xin lỗi vì tất cả những bất tiện quý khách gặp phải.

Trận trọng,
Đội ngũ JustMarkets