Tin tức của chúng tôi

Thay đổi lịch giao dịch trong tháng Năm, 2020

 – 29/04/2020
Gửi quý khách hàng,

Chúng tôi xin được thông báo tới quý vị về một số thay đổi lịch giao dịch sắp diễn ra. Vui lòng chú ý lịch giao dịch dưới đây, bao gồm những ngày lễ quốc tế sắp tới trong tháng Năm.

FX:
Thứ sáu, 01 tháng Năm, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ hai, 04 tháng Năm, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ sáu, 08 tháng Năm, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ hai, 11 tháng Năm, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ hai, 25 tháng Năm, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ ba, 26 tháng Năm, 2020 – lịch giao dịch bình thường

Spot metals:
Thứ sáu, 01 tháng Năm, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ hai, 04 tháng Năm, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ sáu, 08 tháng Năm, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ hai, 11 tháng Năm, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ hai, 25 tháng Năm, 2020 – giao dịch đóng cửa lúc 20:00 (GMT+3)
Thứ ba, 26 tháng Năm, 2020 – lịch giao dịch bình thường

AU200, JP225, US100, US30, US500:
Thứ sáu, 01 tháng Năm, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ hai, 04 tháng Năm, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ sáu, 08 tháng Năm, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ hai, 11 tháng Năm, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ hai, 25 tháng Năm, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ ba, 26 tháng Năm, 2020 – lịch giao dịch bình thường

DE30:
Thứ sáu, 01 tháng Năm, 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ hai, 04 tháng Năm, 2020 – giao dịch mở cửa lúc 03:16 (GMT+3)
Thứ sáu, 08 tháng Năm, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ hai, 11 tháng Năm, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ hai, 25 tháng Năm, 2020 – giao dịch đóng cửa lúc 23:00 (GMT+3)
Thứ ba, 26 tháng Năm, 2020 – lịch giao dịch bình thường

ES35, EU50, FR40:
Thứ sáu, 01 tháng Năm, 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ hai, 04 tháng Năm, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ sáu, 08 tháng Năm, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ hai, 11 tháng Năm, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ hai, 25 tháng Năm, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ ba, 26 tháng Năm, 2020 – lịch giao dịch bình thường

HK50:
Thứ sáu, 01 tháng Năm, 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ hai, 04 tháng Năm, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ sáu, 08 tháng Năm, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ hai, 11 tháng Năm, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ hai, 25 tháng Năm, 2020 – giao dịch đóng cửa lúc 11:30 (GMT+3)
Thứ ba, 26 tháng Năm, 2020 – lịch giao dịch bình thường

UK100:
Thứ sáu, 01 tháng Năm, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ hai, 04 tháng Năm, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ sáu, 08 tháng Năm, 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ hai, 11 tháng Năm, 2020 – giao dịch mở cửa lúc 03:00 (GMT+3)
Thứ hai, 25 tháng Năm, 2020 – thị trường đóng cửa
Thứ ba, 26 tháng Năm, 2020 – giao dịch mở cửa lúc 03:00 (GMT+3)

BRENT:
Thứ sáu, 01 tháng Năm, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ hai, 04 tháng Năm, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ sáu, 08 tháng Năm, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ hai, 11 tháng Năm, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ hai, 25 tháng Năm, 2020 – giao dịch đóng cửa lúc 20:30 (GMT+3)
Thứ ba, 26 tháng Năm, 2020 – lịch giao dịch bình thường

WTI:
Thứ sáu, 01 tháng Năm, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ hai, 04 tháng Năm, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ sáu, 08 tháng Năm, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ hai, 11 tháng Năm, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ hai, 25 tháng Năm, 2020 – lịch giao dịch bình thường
Thứ ba, 26 tháng Năm, 2020 – lịch giao dịch bình thường

Vui lòng lưu ý thông tin trên khi giao dịch. Chúc bạn giao dịch thắng lợi!

Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets