Tin tức của chúng tôi

Thêm các cặp kim loại để giao dịch trên Tài khoản Pro

 – 17/03/2020
Gửi quý khách hàng,

Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã thêm những cặp kim loại sau: XAG/EUR, XAU/AUD, XAU/CHF. Quý khách có thể giao dịch trên tài khoản Pro.

Thông tin và nội dung chi tiết có tại đây.

Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets