Tin tức của chúng tôi

Thay đổi lịch giao dịch trong ngày 27 tháng Năm

 – 20/05/2019
Gửi quý khách hàng,
Chúng tôi xin phép được thông báo do Ngày nghỉ lễ Spring Bank ở Anh và Ngày tưởng niệm ở Mỹ vào 27 tháng Năm lịch giao dịch sẽ có thay đổi. Vui lòng tham khảo:

FX:
Thứ hai, 27 tháng Năm, 2019 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ ba, 28 tháng Năm, 2019 – lịch giao dịch tiêu chuẩn

Spot metals:
Thứ hai, 27 tháng Năm, 2019 – mở cửa giao dịch lúc 01:00 (GMT+3), đóng cửa giao dịch lúc 20:00 (GMT+3)
Thứ ba, 28 tháng Năm, 2019 – giao dịch mở cửa lúc 01:00 (GMT+3)

AU200, DE30, ES35, EU50, FR40:
Thứ hai, 27 tháng Năm, 2019 – lịch giao dịch tiêu chuẩn
Thứ ba, 28 tháng Năm, 2019 – lịch giao dịch tiêu chuẩn

HK50:
Thứ hai, 27 tháng Năm, 2019 – giao dịch mở cửa lúc 04:15 (GMT+3), đóng cửa giao dịch lúc 11:30 (GMT+3)
Thứ ba, 28 tháng Năm, 2019 – giao dịch mở cửa lúc 04:15 (GMT+3)

JP225:
Thứ hai, 27 tháng Năm, 2019 – mở cửa giao dịch lúc 01:00 (GMT+3), đóng cửa giao dịch lúc 20:00 (GMT+3)
Thứ ba, 28 tháng Năm, 2019 – giao dịch mở cửa lúc 01:00 (GMT+3)

UK100:
Thứ hai, 27 tháng Năm, 2019 – thị trường đóng cửa
Thứ ba, 28 tháng Năm, 2019 – giao dịch mở cửa lúc 03:00 (GMT+3)

US100, US30, US500:
Thứ hai, 27 tháng Năm, 2019 – mở cửa giao dịch lúc 01:00 (GMT+3), đóng cửa giao dịch lúc 20:00 (GMT+3)
Thứ ba, 28 tháng Năm, 2019 – giao dịch mở cửa lúc 01:00 (GMT+3)

BRENT:
Thứ hai, 27 tháng Năm, 2019 – giao dịch mở cửa lúc 03:00 (GMT+3), giao dịch đóng cửa lúc 20:30 (GMT+3)
Thứ ba, 28 tháng Năm, 2019 – giao dịch mở cửa lúc 03:00 (GMT+3)

WTI:
Thứ hai, 27 tháng Năm, 2019 – mở cửa giao dịch lúc 01:00 (GMT+3), đóng cửa giao dịch lúc 20:00 (GMT+3)
Thứ ba, 28 tháng Năm, 2019 – giao dịch mở cửa lúc 01:00 (GMT+3)

Vui lòng ghi nhớ thông tin này khi giao dịch. Chúc quý vị giao dịch thành công!

Trân trọng,
Đội ngũ JustMarkets